IHE / Employees / Retired or collaborators / Pluta Zbysław

Zbysław Pluta

prof. nzw. dr hab. inż. - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 211b, e-mail: Zbyslaw.Pluta@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 45

Pluta
Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku
 
Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.
 • Członek zwyczajny Polskiego Towarzystwa Energetyki Słonecznej PTES-ISES;
 • Członek Editorial Team periodyku Journal of Power Technologies.
 
Tematyka prac badawczo – naukowych
 • Energetyka słoneczna;
 • Wymiana ciepła i masy;
 • Chłodzenie natryskowo wyparne.
 
Dydaktyka
Nr Nazwa przedmiotu
ML.NS564 Technologia Sorpcyjna
ML.NS585 Wentylacja i Ogrzewnictwo
ML.ZNS535 Perspektywiczne Technologie Energetyczne (studia zaoczne)
ML.NS536 Procesy Energetyczne w Chłodnictwie i Klimatyzacji
ML.NS653 Wybrane Zagadnienia Chłodnictwa
 
Tematyka przykładowych prac dyplomowych i przejściowych
 • Przegląd współczesnych i perspektywicznych metod konwersji energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną.
 • Projekt i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do badania wymiany ciepła w wymienniku z rurą Perkinsa.
 • Analiza układu generacji mocy typu Solar Chimney.
 • Izolacje transparentne i ich wykorzystanie w budownictwie energooszczędnym.
 • Analiza wykorzystania chłodzenia biernego (pasywnego) w środkach transportu do przewożenia żywności.
 • Projekt koncepcyjny i techniczny laboratoryjnego stanowiska badawczego chłodni wentylatorowej z obiegiem zamkniętym.

Zakres prac do uzgodnienia z prowadzącym, zależnie od tego, czy ma być to praca dyplomowa, czy też przejściowa. Akceptowane są także po uzgodnieniu tematy własne wykonującego pracę.

 

Ważniejsze publikacje

Lp. Tytuł
1 Pluta Z.: Podstawy teoretyczne fototermicznej konwersji energii słonecznej, str. 195, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wydania II 2006, ISBN 83-7207-229-9
2 Pluta Z.: Słoneczne instalacje energetyczne, str. 246, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Wydanie II 2008, ISBN 978-83-7207-672-4
3 Grzebielec A., Pluta Z., Ruciński A., Rusowicz A.: Substancje zubożające warstwę ozonową. Wytyczne do wykonywania kontroli dla inspekcji ochrony środowiska i służb celnych, str. 275, wyd. ATMOTERM S.A. w ramach projektu Unii Europejskiej TF/2005/017-488.03.04 "Wzmocniony monitoring hałasu i substancji zubożających warstwę ozonową", Warszawa 2008
4 Grzebielec A., Pluta Z., Ruciński A., Rusowicz A.: Czynniki chłodnicze i nośniki energii, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2011, ISBN 978-83-7207-936-7
5 Pluta Z.: Możliwość wykorzystania natryskowo-wyparnych chłodnic cieczy do bezpośredniej klimatyzacji pomieszczeń, Chłodnictwo, 2007, 12, 10-14
6 Pluta Z., Wnuk R.: Koncepcja techniczna wykorzystania kolektorów słonecznych do podgrzewania wody uzupełniającej ubytki sieci cieplnej w Wołominie, Polska Energetyka Słoneczna, 2008, 1-4, 13-21
7 Pluta Z., Wnuk R.: Projektowanie dużych instalacji z kolektorami słonecznymi, Rynek Instalacyjny, 2008, 6, 60-67
8 Pluta Z.: Prosty model matematyczny natryskowo – wyparnej chłodnicy powietrza, Chłodnictwo, 2008, 8, 8-13
9 Pluta Z.: Wpływ przyjętego rozkładu temperatury wody natryskiwanej w modelowaniu matematycznym procesu chłodzenia natryskowo-wyparnego na wyniki symulacji numerycznej, Chłodnictwo, 2010, 11, 6-10
10 Pluta Z.: Evacuated tubular or classical flat plate solar collectors?, Journal of Power Technologies 2011, 91 (3), 158–164
 
Ważniejsze projekty badawczo - naukowe
 • Projekt zrealizowanej w praktyce dużej instalacji słonecznej (kolektory 350 m2, magazyn 17.5 m3) do podgrzewu wody uzupełniającej zład sieci ciepłowniczej w Zakładzie Energetyki Cieplnej w Wołominie.
 
Ważniejsze ekspertyzy, patenty itp.
 • Auditor Techniczny Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie Laboratoriów Badawczych. W ramach tej funkcji wykonane oceny i ekspertyzy dla Polskiego Centrum Akredytacji.
 
Działalność organizacyjna
 • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Egzaminu Dyplomowego.
 • Członek Komisji odbioru prac realizowanych w ramach umów o dzieło i autorskich umów zlecenia w ITC.
 
Nagrody i inne wyróżnienia
 • Nagroda indywidualna stopnia II JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2000.
 • Nagroda indywidualna stopnia I JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2003.
 • Złoty Krzyż Zasługi, 2005.
 • Nagroda prorektora ds. ogólnych prof. nzw. dr hab. inż. Romana Gawrońskiego za osiągnięcia w pracy na rzecz uczelni, 2007.
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej, 2011.
 • Nagroda zbiorowa stopnia II JM Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcia naukowe w roku 2011.