IHE / About / Divisions / Division of Aircraft Engines / Wypromowani doktorzy

Wypromowani doktorzy

Doktorzy wypromowani w Zakładzie Silników Lotniczych

L.P. Imie i Nazwisko Tytuł rozprawy Rok Promotor
1 Jerzy CHOMIAK Postaciowe drgania kropel lepkiej cieczy 1963 Prof. dr Stanisław Wójcicki
2 Jarosław PAKLEZA O pewnej metodzie badania przestrzennego rozkładu temperatur w łopatkach turbin gazowych 1965 Prof. Leon Niemand
3 Edward LOTH Półotwarta elipsoidalna komora spalania silników wysokoprężnych 1965 Prof. Zdzisław Rytel
4 Kazimierz KUBSKI Wpływ ukształtowania układu wlotowego w czterosuwowym silniku wysokoprężnym o dwóch zaworach wlotowych na charakter przepływu czynnika w okresie napełniania pod kątem widzenia wymuszenia ruchu wirowego w cylindrze 1967 Prof. Z.Rytel
5 Jan ANDRZEJEWSKI Analiza i usprawnienie rozdziału mocy w silniku spalinowym wahaczowo-przeciwbieżnym 1967 Prof. Z.Rytel
6 Janusz CHUDZIASZEK Wpływ jednoczesnego otwarcia zaworów wlotowych i wylotowych na moc i sprawność ogólną silnika doładowanego z zapłonem samoczynnym oraz na jego współpracę z doładowującym zespołem turbosprężarkowym 1968 Prof. Z.Rytel
7 Rudin SARAGIH Ustalenie parametrów oceny i metody usprawnienia wymiany czynnika w silniku o tłokach przeciwbieżnych 1968 Prof. Z.Rytel
8 Janusz WIŚNIEWSKI Termodynamiczna metoda obliczania objętości komory spalania silnika rakietowego 1969 Prof. dr S.Wójcicki
9 Józef JAROSIŃSKI Wpływ zaburzeń czoła płomienia na charakter drgań w komorze spalania 1970 Prof. dr S.Wójcicki
10 Jan Marcin KOWALSKI Analiza ruchu cieczy w komorze rozpylacza wirowego z upustowym sterowaniem przepływu 1970 Prof. dr S.Wójcicki
11 Antoni JANKOWSKI Badania mechanizmu spalania erozyjnego paliw złożonych 1971 Prof. dr S.Wójcicki
12 Piotr WOLAŃSKI Stabilizacja płomienia mieszaniny powietrza i pyłu węglowego ciałami nieopływowymi 1971 Prof. dr S.Wójcicki
13 Andrzej WIERZBA Analiza procesu samozapłonu kropel ciekłego paliwa za odbita fala uderzeniową 1973 Prof. dr S.Wójcicki
14 Mohamed Ali Ibrahim Abu EL-ENIN Wpływ recyrkulacji spalin na parametry pracy silnika z zespołem samoczynnym 1975 Prof. dr S.Wójcicki
15 Lech KOZŁOWSKI Wpływ warunków tworzenia się mieszaniny palnej na proces spalania w silniku wysokoprężnym z komorą wirową 1975 Prof. dr S.Wójcicki
16 Tadeusz LITWIN Badanie procesu spalania paliwa stałego do silnika strumieniowego 1975 Prof. dr S.Wójcicki
17 Lech LASOCKI Wpływ fal ciśnienia w przewodzie wtryskowym na działanie wtryskiwacza w silniku z zapłonem samoczynnym 1975 Prof. Z. Rytel
18 Ida WIERZBA Mechanizm stabilizacji płomienia w komorach spalania ze wstępnym odparowaniem paliwa 1976 Prof. dr S.Wójcicki
19 Mariusz ZALESIŃSKI Detonacja mieszanin pyłu węglowego z utleniaczem gazowym 1976 Prof. dr S.Wójcicki
20 Andrzej SAPIŃSKI Wpływ chemiluminescencji na promieniowanie płomienia w silniku o zapłonie samoczynnym 1977 Prof. dr S.Wójcicki
21 Rudolf KLEMENS Zapłon mieszanin heterogenicznych od iskry elektrycznej 1978 Prof. dr S.Wójcicki
22 Andrzej TEODORCZYK Spalanie pojedynczej kropli paliwa w warunkach konwekcji wymuszonej 1979 Prof. dr S.Wójcicki
23 Mirosław ZDANOWSKI Mechanizm zjawiska rozgorzenia w pożarach pomieszczeń 1981 Prof. dr S.Wójcicki
24 Andrzej SOBIESIAK Mechanizm rozprzestrzeniania się płomienia w systemie kropel w warunkach zerowej grawitacji 1982 Prof. dr S.Wójcicki
25 Bożena BOCZEK Zapłon mieszanin gazowych od gorącej cząstki metalu 1983 Prof. dr hab. Piotr Wolański
26 Bogdan PONIŻY Analiza procesu wywiązywania się ciepła w komorze spalania silnika pulsacyjnego 1983 Prof. dr S.Wójcicki
27 Grzegorz GMURCZYK Dynamika zapłonu i spalania strugi paliwa ciekłego w modelowej komorze 1985 Prof. dr hab. P.Wolański
28 Marek WOLIŃSKI Wpływ cząstek neutralnych na detonację mieszanin gazowych 1987 Prof. dr hab. P.Wolański
29 Marian GIERAS Mechanizm propagacji płomienia w systemie ziaren węgla w warunkach zerowej i normalnej grawitacji 1987 Prof. dr S.Wójcicki
30 Jadwiga FANGRAT Badanie procesu rozprzestrzeniania płomienia po powierzchni ciał stałych o budowie polimerowej 1989 Prof. dr hab. P.Wolański
31 Tomasz GOLEC Dynamika odgazowania ziaren węgla 1990 Prof. dr hab. P.Wolański
32 Jerzy SZCZECIŃSKI Analiza teoretyczna składu mieszanki w gaźniku silnika tłokowego 1990 Prof. dr hab. Tadeusz Rychter
33 Omar Mohamed DAHAB Detonation of Egyptian brown coal 1990 Prof. dr hab. P.Wolański
34 Wojciech WARDZYŃSKI Badania rozpoznawcze silnika ZI o zmiennym obiegu 1991 Prof. dr hab. T.Rychter
35 Atef Ahmed El-ATROUSH Gas flame stabilization in vortex behind the bluff-bodies 1992 Prof. dr hab. P.Wolański
36 Maciej KESLER Metoda intensyfikacji procesu spalania w silniku tłokowym ZI 1994 Prof. dr hab. T.Rychter
37 Maciej MROCZKOWSKI Analiza teoretyczna dynamicznych efektów zderzenia dużych asteroidów z ciałami planetarnymi 1994 Prof. dr hab. P.Wolański
38 Fawzi Mohamed BENOAN Experimental and theoretical study of transmission of detonation through inert gas zone 1995 Dr hab. Andrzej Teodorczyk
39 Tomasz KOŚMICKI Kształtowanie procesu spalania w silniku tłokowym o zapłonie iskrowym za pomocą wtrysku strugi gazu 1997 Prof. dr hab. T,Rychter
40 Jolanta Radziszewska-Wolińska Mechanizm rozprzestrzeniania się płomienia w mieszaninie włókien naturalnych z powietrzem 1998 Prof. dr hab. P.Wolański
41 Bernard SZATAN Dynamika wybuchu mieszanin pyłowo-powietrznych w przestrzeni zamkniętej 2000 Dr hab. Rudolf Klemens
42 Rafał JARNICKI Analiza teoretyczna intensyfikacji procesu spalania w silniku ZI za pomocą strugi gazu 2001 Prof. dr hab. T.Rychter
43 Paweł KOSIŃSKI Modelowanie matematyczne procesu wybuchu mieszaniny pyłowo-gazowych w kanałach o różnej geometrii 2002 dr hab. R.Klemens
44 Zbigniew GUT Badanie efektywności spalania mieszanin uwarstwionych w komorze bi-modalnej 2002 prof. dr hab. P.Wolański
45 Paweł BOCIAN Metoda pomiaru lokalnej, szybkozmiennej koncentracji paliwa gazowego w modelowych komorach spalania 2002 dr hab. A.Teodorczyk
46 Małgorzata HELWIG Wpływ impregnacji ognioochronnej na zapalność drewna i materiałów drewnopochodnych od promieniowania 2002 2003 prof. dr hab. P.Wolański
47 Robert PANOWICZ Modelowanie procesu spalania metodą punków swobodnych 2003 prof. dr hab. P.Wolański
48 Shengjun Zhong Modeling and Numerical Simulation of Coal Dust-Air Explosions 2003 dr hab. A.Teodorczyk
49 Wiesław Glinka Zapłon paliwa stałego przez promieniowanie 2004 prof. dr hab. P.Wolański
50 Arkadiusz Kobiera Badanie inicjacji warstw materiałów wysokoenergetycznych przez detonację gazową 2004 prof. dr hab. P.Wolański
51 Osama Ghazal Modelowanie matematyczne roboczego cyklu oraz emisji NOx i sadzy w silniku o zapłonie samoczynnym z komorą wstępną 2004 prof. dr hab. A.Teodorczyk
52 Marek Sutkowski Analiza teoretyczna wysokociśnieniowego bezpośredniego wtrysku metanu do silników o zapłonie iskrowym 2005 prof. dr hab. A.Teodorczyk
53 Paweł Oleszczak Badanie dynamiki tłumienia wybuchów pyłowych za pomocą wody 2005 prof. dr hab. R.Klemens
54 Przemysław ŻYDAK Dynamika rozpylania pyłów osiadłych przez propagującą falę uderzeniową 2006 prof. dr hab. R.Klemens
55 Dorota OLESZCZAK Analiza wpływu spalania paliw kopalnych na zawartość dwutlenku węgla w atmosferze 2006 prof. dr hab. P.Wolański
56 Paweł MAZURO Silniki tłokowe o osi cylindrów równoległej do osi wału - teoria i praktyka 2006 prof. dr hab. T.Rychter,
 prof. dr hab. A.Teodorczyk
57 Mohammed ELHSNAWI Ignition of gaseous fuel-oxygen mixtures by hot inert gas injection 2006 prof. dr hab. A.Teodorczyk
58 Dariusz KLIMKIEWICZ Badanie systemu spalania silnika tłokowego o bezpośrednim wtrysku metanu 2007 prof. dr hab. A.Teodorczyk
59 Adam JANISZEWSKI Badanie kinetyki spalania cząstek stałych w samochodowym filtrze spalin 2007 prof. dr hab. A.Teodorczyk
60 Jan KINDRACKI Badania eksperymentalne i symulacje numeryczne procesu inicjacji wirującej detonacji gazowej 2008 prof. dr hab. P.Wolański
61 Michał KAŁUŻNY Dynamika tłumienia wybuchów pyłowych za pomocą proszków gaśniczych 2009 Prof.dr hab. R.Klemens
62 Grzegorz RARATA Badanie górnej granicy wybuchowości wodoru oraz gazowych alkanów w powietrzu i tlenie w warunkach podwyższonego ciśnienia i temperatury 2010 prof.dr hab. P.Wolański
63 Tomasz LEŻAŃSKI Badanie systemu spalania w silniku ZI o półotwartej komorze spalania 2012 prof.dr hab. P.Wolański
64 Rafał POROWSKI Badanie przejścia od spalania deflagracyjnego do detonacyjnego w mieszaninach metanowo-wodorowo-powietrznych 2013 prof. dr hab. A.Teodorczyk
65 Karol ŚWIDERSKI Numerical modelling of the rotating detonation combustion chamber 2014 prof.dr hab. P.Wolański
66 Michał FOLUSIAK Development of simulation methods of rotating detonation in complex geometries 2014 prof.dr hab. P.Wolański
67 Wojciech RUDY The Influence of Gas Doping on Self-ignition of Hydrogen during High-pressure Release into Air 2014 prof. dr hab. A.Teodorczyk
68 Łukasz KAPUSTA Dual Liquid Fuel Direct Injection in a Heavy Duty Compression Ignition Engine 2015 prof. dr hab. A.Teodorczyk
69 Łukasz MĘŻYK Improvement of the satellite thruster performances using supercapacitors power supply system 2015 prof.dr hab. P.Wolański
70 Marcin GRABARCZYK Badanie wpływu temperatury na ciśnienie wybuchu jedno- i dwuskładnikowych par cieczy palnych z powietrzem 2016 prof. dr hab. A.Teodorczyk
71 Przemysław ĆWIKOWSKI Flash boiling fuel injection in Direct Injection SI engine 2016 prof. dr hab. A.Teodorczyk
72 Urszula NIEDZIELSKA  The influence of bifurcation and radicals chemiluminescense on the determination of ignition delay times in shock tube experiments 2016 prof. dr hab. A.Teodorczyk
73 Maciej CHMIELEWSKI Badanie wpływu zmiennej geometrii komory spalania na efektywność procesów spalania i emisję substancji szkodliwych w miniaturowej turbinie gazowej  2016 Dr hab. Marian Gieras
74 Dominik KUBLIK Heat Transfer behind Gaseous Detonation Waves and its Application to Propulsion Systems 2017 prof.dr hab. P.Wolański
75 Jakub KALKE Numerical Modelling of Heat and Mass Transfer in Opposed-Piston Engines 2017 prof. dr hab. A.Teodorczyk
76 Szymon FULARA Badanie wpływu zmiennej geometrii turbiny na parametry robocze miniaturowego silnika turbinowego 2018 Dr hab. Marian Gieras
77 Rafał PYSZCZEK Numerical Modeling of Spark Ignition in Internal Combustion Engines 2019 prof. dr hab. A.Teodorczyk
78 Agnieszka JACH On determination of Ignition Delay Times for the Modeling of DDT 2019 prof. dr hab. A.Teodorczyk
79 Łukasz BORUC Pojemnościowa Tomografia Komputerowa jako nowa metoda do monitorowania, wizualizacji i oceny przebiegu procesów spalania 2019 prof.dr hab. P.Wolański