IHE / IHE News / Archived news / Nagrody Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Nagrody Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Nagrody Polskiego Towarzystwa Nukleonicznego

Prace dyplomowe naszych studentów (Piotr Walczak i  Siarhei Shumski) zostały wyróżnione w konkursie na najlepsze prace doktorskie, magisterskie, inżynierskie i licencjackie związane tematycznie z atomistyką, organizowanym corocznie przez Polskie Towarzystwo Nukleoniczne.

Dyplomy i nagrody pieniężne dla  zostaną przyznane na inauguracji roku akademickiego 2016/2017

Piotr Walczak za napisanie pracy o temacie "Acquistion system development for the need of Maestro SL experimental program performed in MINERVE Zero Power Reactor",  (pol. Budowa systemu akwizycji danych pomiarowych na potrzeby eksperymentu Maestro SL przeprowadzonego w reaktorze mocy zerowej MINERVE) uzyskał trzecie miejsce w pośród prac magisterskich.

Siarhei Shumski za napisanie pracy o temacie: "Development of an advanced Relap/SCDAPsim U-AL fuel plate component model for the design basis and severe accidents analysis" (pol. Opracowanie modelu zaawansowanego komponentu płyty paliwowej U-AL w kodie Relap/SCDAPsim dla analizy podstaw modelowania i ciężkich awarii) uzyskał trzecie miejsce pośród prac inżynierskich/licencjackich.

Obie prace zostały napisanie w trakcie staży międzynarodowych organizowanych przy współpracy w pierwszym przypadku Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa z Komisariatem ds. Energii Atomowej i Alternatywnych Źródeł Energii (www.cea.fr) we Francji, a w drugim przypadku z firmą Innovative Systems Software (http://www.relap.com/info/) ze Stanów Zjednoczonych.

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy !!!

Dyplomy i nagrody pieniężne zostaną przyznane na inauguracji roku akademickiego 2016/2017.