IHE / IHE News / Job offers / Archiwum / Propozycja zatrudnienia w Pracowni Technologii Cieplnej ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

Propozycja zatrudnienia w Pracowni Technologii Cieplnej ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA

 Pracownia Technologii Cieplnej ENERGOPROJEKT-WARSZAWA SA poszukuje asystentów lub projektantów. Ponadto w zależności od potrzeb możliwe są inne formy współpracy ze studentami, którzy piszą prace licencjackie lub magisterskie.

Szczegóły: https://www.energoprojekt.pl/pl/praca

energoprojekt

 

ASYSTENT/ASYSTENTKA W BRANŻY CIEPLNO-MECHANICZNEJ - Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie współpraca z projektantem przy wykonywanie projektów z branży cieplno-mechanicznej w zakresie Pracowni Technologii Cieplnej.

PROJEKTANTA W BRANŻY CIEPLNO-MECHANICZNEJ -  Głównym zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie udział przy wykonywaniu projektów z branży cieplno-mechanicznej w zakresie Pracowni Technologii Cieplnej.