IHE / IHE News / Archived news / III konkurs Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”

III konkurs Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”

III konkurs Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”

Rusza trzecia edycja konkursu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej o nazwie „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki”. Konkurs przeznaczony jest dla studentów, którzy w przeciągu najbliższego roku planują ukończyć studia. Konkurs przebiega dwuetapowo, a zgłoszenia do udziału przyjmowane będą do końca listopada 2015. Nagrodami w konkursie są płatne staże oraz udział w profesjonalnych warsztatach HR "Akademia kariery Mensys".

W imieniu Polsko-Szwajcarskiej Izby Gospodarczej, inicjatora i organizatora konkursu na prace dyplomowe „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki” pragnę zaprosić studentów do udziału w jego III edycji.

Konkurs „swissstandards.pl. Od teorii do praktyki” skierowany jest do studentów studiów I i II stopnia, przygotowujących się do wyboru tematów i pisania prac dyplomowych.

Dlaczego „Od teorii do praktyki”? http://odteoriidopraktyki.pl
Ideą konkursu jest bowiem budowa pomostu pomiędzy światem teorii, a światem praktyki i realiów biznesowych przy jednoczesnej popularyzacji dobrych, wyrosłych na gruncie szwajcarskich doświadczeń, wzorców postępowania i standardów jakości w działalności gospodarczej.

Unikalnym rozwiązaniem, jakie oferujemy uczestnikom jest możliwość skorzystania ze wsparcia merytorycznego Partnerów Konkursu, w tym również odbycia praktyk podczas pisania pracy, co umożliwi spojrzenie na wiele akademickich do tej pory rozważań przez pryzmat uwarunkowań rynkowych.

Dla Autorów najlepszych prac stworzone zostaną specjalne programy stażowe bądź ufundowane cenne, związane z kierunkowym wykształceniem, nagrody rzeczowe.

Nagrodą dodatkową, wspólną dla wszystkich laureatów, będą profesjonalne warsztaty HR dotyczące skutecznego wejścia na rynek pracy „Akademia Kariery Mensys”.

Misję naszego konkursu realizujemy we współpracy z firmami szwajcarskimi działającymi w Polsce, beneficjentami znaku jakości swissstandards.pl, m.in. AXPO, Fracht FWO, Franke, Mensys, Stämpfli, Swissmed, Zehnder.

Więcej informacji na stronie http://odteoriidopraktyki.pl