IHE / IHE News / Archived news / Pogrzeb profesora Kazimierza Brodowicza

Pogrzeb profesora Kazimierza Brodowicza

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 3 czerwca 2010 roku

 zmarł w wieku 81 lat

ś.p.

prof. dr hab. inż. Kazimierz Brodowicz

emerytowany profesor Politechniki Warszawskiej

wicedyrektor Instytutu Techniki Cieplnej PW w latach 1974-84

kierownik Zakładu Aparatury Procesowej i Chłodnictwa w latach 1969-99

wybitny specjalista w zakresie aparatury procesowej

 

Rodzinie Zmarłego składamy

wyrazy głębokiego współczucia

 

 

 

  Dziekan i Społeczność Akademicka Wydziału MEiL PW

 Dyrekcja i Koledzy z Instytutu Techniki Cieplnej

W związku z pogrzebem profesora Kazimierza Brodowicza

dnia 15 czerwca (wtorek)

przed Gmach Główny PW zostanie podstawiony autokar

o godz. 13.15

Pogrzeb 15.06 godz.14.15 na Wólce Węglowej . Msza żałobna w kościele św.Ignacego Loyoli potem odprowadzenie na cmentarz