IHE / IHE News / Archived news / Innowacyjne ścieżki, strategie i polityka transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Europie

Innowacyjne ścieżki, strategie i polityka transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Europie

Innowacyjne ścieżki, strategie i polityka transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Europie

W ramach projektu INNOPATHS (Innovation pathways, strategies and policies for the Low-Carbon Transition in Europe - https://innopaths.eu), realizowanego w ramach programu Horyzont 2020, mającego na celu ocenę technicznej i społeczno-ekonomicznej wykonalności różnych, porównywalnych ścieżek transformacji w kierunku neutralności klimatycznej UE do 2050 r., oraz określenie, czy istnieją realne strategie, które mogą doprowadzić do osiągnięcia głębokiej dekarbonizacji do 2050 r., zapraszamy do udziału w seminarium projektowym pn.: Innowacyjne ścieżki, strategie i polityka transformacji w kierunku gospodarki niskoemisyjnej w Europie – przypadek Polski.

Seminarium odbędzie się 28 lipca 2021 r. w godzinach 10:00 - 12:00 w formule on-line za pośrednictwem platformy MS Teams.

Rejestracja na wydarzenie: https://lnkd.in/dziZzXn

Celem spotkania jest przedstawienie wyników programu INNOPATHS oraz przedyskutowanie wpływu dekarbonizacji UE na Polskę.

Szczegółowe informacje w załączonym pliku pdf

innopaths