IHE / IHE News / Stypendium im. Franciszka Pchełki

Stypendium im. Franciszka Pchełki

Stypendium im. Franciszka Pchełki

Drodzy studenci, na Wydziale MEiL rusza stypendium im. Franciszka Pchełki, którego sponsorem jest Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie.

Stypendium jest skierowane wyłącznie do studentów toku magisterskiego.

Rekrutacja trwa do 9 października 2022r.

Szczegóły: https://tgpe.pl/pl/a/stypendium-im-franciszka-pchelki

Celem zgłoszenia udziału w programie stypendialnym student zobowiązany jest złożyć:

  1. Formularz aplikacyjny zawierający dane osobowe oraz średnią ocen ważoną po punktach ECTS ze wszystkich przedmiotów zaliczonych na stopniu inżynierskim,
  2. CV w języku polskim i angielskim obejmujące maksimum 2 strony formatu A4,
  3. Esej w języku polskim i angielskim na temat Moja wizja struktury mocy wytwórczej krajowego systemu elektroenergetycznego w latach 2030-2040 składający się z maksimum 3000 znaków,
  4. Karta przebiegu studiów wygenerowana przez system USOS.

na adres pawel.woszczyk@tgpe.pl oraz prodziekan_studenci@meil.pw.edu.pl.

plakat stupendium FP