IHE / About / Divisions / Division of Power Engineering / Research

Research

Topics of research works

Tematyka prac badawczych

Research and development projects

 No Project type Institution starting ending
1

Program strategiczny "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej"

Zadanie Nr 9 pt. Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii
  
 Program strategiczny "Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej"

Zadanie Nr 9 pt. Opracowanie metod i wykonanie analiz bezpieczeństwa w reaktorach jądrowych przy zaburzeniach w odbiorze ciepła i w warunkach ciężkich awarii
  

research ,

strategic grant

NCBiR October 2012 2014 August
2 „Program rozwoju dydaktycznego Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej” structural funds PO KL 2011 2015
3 "Energetyka - absolwent XXI wieku"  ordered field of study PO KL 2012 October 2013
4 Badanie rozproszonych źródeł ciepła w rozległych systemach ciepłowniczych w oparciu o analizę techniczno-ekonomiczną z uwzględnieniem efektów ekologicznych  research NCN 2011 2014
5 Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej---Projekt badawczy własny, nr N N513 330938 research NCN N513 330938 2011 2012
6 Zaawansowany model matematyczny ogniwa paliwowego SOFC do badan strukturalnych i optymalizacji układów energetycznych---badawczy własny, N N513 358937 research NCN N N513 358937 2011 2013
7 Optymalizacja procesów w instalacjach energetycznych przy wykorzystaniu algorytmów immunologicznych z uwzględnieniem stanów przejściowych i automatycznej identyfikacji obiektu research NCN  N N513 331538 2010 2013
8 Zaawansowane technologie pozyskiwanie energii. zadanie 1. Opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin---strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych nr SP/E/1/67484/10 research  (strategic grant NCBiR) NCBiR SP/E/1/67484/10 2010 2014
9 Opracowanie strategii sterowania źródłami pracującymi w systemie energetyki rozproszonej. research NCN    N513 330938. 2010 2013
10 Zaawansowany model matematyczny ogniwa paliwowego MCFC do badan strukturalnych i optymalizacyjnych układów energetycznych---Projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki, nr Nr 2011/01/B/ST8/04926 research NCN 2012 2013
11 Badania rozproszonych źródeł ciepła w rozległych systemach ciepłowniczych w oparciu o analizę techniczno-ekonomiczną z uwzględnieniem efektów ekologicznych---Projekt badawczy nr N N513 331438 research NCN N513 331438 2010 2013
12 Zaawansowany model matematyczny ogniwa paliwowego SOFC do badań strukturalnych i optymalizacyjnych układów energetycznych---Projekt badawczy własny nr N N513 358937 research N513 358937 2010 2013
13 Budowa i badanie modelu dynamicznego ogniwa paliwowego SOFC---Projekt badawczy własny nr N N513 331138 research N513 331138 2010 2013
14 Badanie, modelowanie oraz optymalizacja elektrowni szczytowo-wodorowej opartej o stałotlenkowe ogniwo paliwowe (SOFC) oraz stałotlenkowy elektrolizer (SOEC)---projekt badawczy Narodowego Centrum Nauki Nr 2012/05/B/ST8/02849 research  2012/05/B/ST8/02849 2013 2013
15 Budowa modelu polimerowego ogniwa paliwowego na potrzeby symulacji i sterowania---grant dziekański MEiL deans grant   2013 2013
16 Badanie i  wdrożenie technologii selektywnej, niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) w spalinach kotłów energetycznych o mocy do 300 MW research grant    September 2013  2015

 

 • development of methods for simulation and optimization of operating parameters of complex energy and technological systems;
 • examining the structures of energy systems, including combined heat and power generation systems;
 • development of methods for modeling and simulation of transient states;
 • development of modeling and simulation methods for boilers and turbines in the field of research on changed traffic conditions;
 • research on clean coal technologies, especially with pressurized fluidized bed boilers;
 • testing of fluidized bed boilers, including pressure ones;
 • testing of gas and steam systems, primarily solid fuel systems;
 • examining the possibilities and technical and economic conditions for the modernization of energy installations;
 • energy management - urban and industrial, demand management problems and development of power supply systems;
 • research in the field of nuclear engineering and nuclear safety, with particular emphasis on next-generation power plants;
 • research in the field of modeling energy installations with new energy sources (fuel cells, ORC, etc.).
 • research in the field of information systems in the energy industry
 • optimization of energy processes – including: through the use of artificial neural networks and immune systems

 

 

Scope of design and utility work

 

 • modernization and reconstruction of small and medium-power steam turbines (designs, calculations, documentation and supervision of construction and assembly);
 • testing and modernization of steam boilers, especially fluidized bed boilers;
 • all technical and economic analyzes (master plans) in the field of generally understood heat and energy management;
 • simulators of power units and their elements;
 • advanced control and management systems, including: based on neural networks;
 • ssues of operational reliability of power systems and power supply reliability;
 • trigeneration systems based on fuel cells;
 • high-temperature fuel cell system simulators;
 • research on models based on artificial energy networks;
 • methods for reducing CO2 emissions;
 • technical and economic analyzes of distributed energy sources