IHE / IHE News / IHE Seminars / Seminaria ITC 2011 zima

Seminaria ITC 2011 zima

Data Osoba Zakład Temat
18 października dr inż. Jerzy Kuta Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych „Nowe systemy informatyczne w ITC”
25 października dr inż. Maciej Jaworski Zakład Termodynamiki „Fototermiczne metody pomiaru właściwości cieplnych”
8 listopada mgr inż. Paweł Błaszczyk,
mgr inż. Marian Malesa,
Bartłomiej Siwek
Zakład Pomp, Napędów i Siłowni,
Wydział Mechatroniki PW
„Optyczne metody badań dla energetyki”
22 listopada Ivan M. Dudurych, PhD, CEng MIEI, SMIEEE Operation Studies Group Leader, EirGrid plc, Irlandia Secure Operation of Power System with High Level of Wind Power Generation
29 listopada Dr Paola Sansoni National Institute of Optics, Italian National Research Counci „Solar Collectors Laboratory”
6 grudnia Dr inż. Jan Kindracki Zakład Silników Lotniczych „Badania inicjacji detonacji w mieszaninie nafty lotniczej z utleniaczem”
20 grudnia mgr inż. Jakub Kupecki Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych „Analiza i optymalizacja ukladow kogeneracyjnych skali mikro opartych na ogniwie SOFC w energetyce rozproszonej”
3 stycznia dr inż. Wojciech Bujalski Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych „Generacja rozproszona w dużych systemach ciepłowniczych”
10 stycznia dr inż. Sławomir Bielecki Zakład Pomp, Napędów i Siłowni „Moc bierna w elektroenergetycznym systemie dystrybucyjnym”
17 stycznia dr inż. Karolina Błogowska Zakład Termodynamiki "Zagrożenia związane z energetyką odnawialną”
24 stycznia dr inż. Arkadiusz Kobiera, mgr inż. Łukasz Mężyk Zakład Silników Lotniczych "Projekt i badania silnika elektro-termicznego z rurkami kapilarnymi"
  mgr inż. Andrzej Grzebielec Zakład Aparatury Procesowej i Chłodnictwa „Urządzenia termoakustyczne w procesach wydobycia i przetwarzania gazu ziemnego”
  prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski Zakład Pomp, Napędów i Siłowni „Mapa drogowa sieci inteligentnych w Polsce”