IHE / About / Students scientific associations / Studenckie Koło Astronautyczne

Studenckie Koło Astronautyczne

Studenckie Koło Astronautyczne działa w Politechnice Warszawskiej, przy Instytucie Techniki Cieplnej Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Powstało w 1996 roku z inicjatywy prof. Piotra Wolańskiego oraz studentów tego wydziału

Jesteśmy grupą zrzeszającą ludzi zainteresowanych szeroko pojętą tematyką astronautyczną i astronomiczną.

Opiekun SKA - Prof. dr hab. inż. Piotr Wolański

Chcesz dołączyć? Napisz e-mail na adres koła:  ska@itc.pw.edu.pl Ktoś na pewno odpowie i poinstruuje, co robić dalej.

Odwiedź naszą stronę http://ska.pw.edu.pl