IHE / IHE News / Archived news / Podstawy Technologii Jądrowej – GE HITACHI

Podstawy Technologii Jądrowej – GE HITACHI

Seminarium organizowane wspólnie przez GE HITACHI oraz ITC PW

Miejsce oraz termin:

Warszawa, 13 października 2011 sala T105 w gmachu Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, przy ul. Nowowiejskiej 21/25.

Rozpoczęcie obrad, godz. 9.00. Przewidywane zakończenie, około godz. 13.00.


PROGRAM

  • 09.00 Powitanie gości, wprowadzenie – przedstawiciel dziekana Wydziału MEiL PW, dyrektor GE Hitachi Polska
  • 09.15 Z. Iwański, J.A. Beard: Dlaczego energetyka jądrowa? Czy jest to realna alternatywa dla budowy infrastruktury energetycznej w Polsce?
  • 09.45 J.A. Beard: Bezpieczeństwo elektrowni jądrowych, elementy decydujące o bezpieczeństwie, rozwiązania techniczne, kierunki rozwoju technologii reaktorów jądrowych
  • 10.15 Dyskusja
  • 10.45 Przerwa
  • 11.15 Przedstawiciel firmy Fluor: Bezpieczeństwo kontrukcji i budowy Elektrowni Jądrowych, technologia modularna
  • 11.45 Film z Japonii o procesie budowy elektrowni jądrowej w technologii GE Hitachi
  • 12.15 Dyskusja
  • 13.00 Zamknięcie obrad, zakończenie seminarium

W porozumieniu z dziekanem Wydziału MEiL PW prof. dr hab. inż. Jerzym Banaszkiem oraz z dyrektorem ITC PW prof. dr hab. inż. Januszem Lewandowskim serdecznie zapraszamy pracowników i studentów Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa do uczestnictwa w seminarium.