IHE / IHE News / Seminarium instytutowe 6 lutego

Seminarium instytutowe 6 lutego

Seminarium instytutowe 6 lutego

Serdecznie zapraszamy na seminarium ITC, które odbędzie się 6 lutego o 10:15 w trybie stacjonarnym, w sali 105 ITC.

Prelekcję wygłosi dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. PW. Temat wystąpienia: „Badania w zakresie technologii rakietowych jako przykład współpracy interdyscyplinarnej w ramach uczelni i nie tylko”.

Planowany czas trwania wystąpienia to 45 – 60 minut, następnie będzie czas na pytania i dyskusję. Proszę więc zarezerwować więcej czasu niż zwykle.