IHE / IHE News / Archived news / Atom dla Nauki – startują konkursy dla studentów, samorządów studenckich i kół naukowych

Atom dla Nauki – startują konkursy dla studentów, samorządów studenckich i kół naukowych

Atom dla Nauki – startują konkursy dla studentów, samorządów studenckich i kół naukowych

Ruszyły zmagania studentów oraz samorządów i kół naukowych w konkursach organizowanych w ramach drugiej edycji programu „Atom dla Nauki”, promującego wiedzę o energetyce jądrowej w środowisku akademickim. Do wzięcia udziału w rywalizacji zaproszeni są studenci wszystkich kierunków –technicznych, społecznych, przyrodniczych, czy medycznych.

Inicjatorem projektu jest PGE EJ 1 – spółka odpowiedzialna za budowę pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej.

Interdyscyplinarny konkurs dla studentów

Celem rywalizacji indywidualnej jest wyróżnienie najlepszych rozwiązań związanego z energetyką jądrową zadania problemowego, w jednej z ośmiu kategorii: socjologii, komunikacji społecznej, politologii, ekonomii, turystyce i inwestycjach samorządowych, prawie lub medycynie i radiobiologii.

Komisja, w skład której wejdą pracownicy akademiccy i praktycy z zakresu wszystkich konkursowych dyscyplin, nagrodzi autorów trzech najlepszych prac w każdej z kategorii. Na zwycięzców czeka wyjazd studyjny do jednej z elektrowni jądrowych. Pozostałe miejsca na podium nagrodzone zostaną atrakcyjnymi nagrodami pieniężnymi. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2015r. Regulamin, formularz zgłoszeniowy i listę zadań konkursowych można znaleźć pod adresem: http://www.swiadomieoatomie.pl/atom-dla-nauki

Konkurs dla samorządów studenckich i kół naukowych

Równolegle do konkursu indywidualnego rusza konkurs dla organizacji studenckich. Ich zadanie polega na zaprojektowaniu kampanii propagującej wśród studentów wiedzę na temat energetyki jądrowej oraz program „Atom dla Nauki”. Uczestnicy mają przygotować strategię, a także ramowy harmonogram i kosztorys zaproponowanych działań. W ocenie zgłoszeń komisja będzie brała pod uwagę kreatywność pomysłów, ich potencjał realizacyjny, efektywność kosztową, planowane narzędzia i kanały komunikacji, a także zasięg działań.

Laureaci trzech pierwszych miejsc otrzymają granty finansowe na działalność swojej organizacji oraz środki na realizację zwycięskiej kampanii w przyszłorocznej edycji programu „Atom dla Nauki”. Formularz zgłoszeniowy, regulamin, a także przykładowy brief, na podstawie którego należy opracować strategię kampanii, znajdują się na stronie http://www.swiadomieoatomie.pl/atom-dla-nauki. Uczestnicy mogą przesyłać swoje pomysły do 31 maja 2015 roku.

O programie „Atom dla Nauki”

Konkursy stanowią część programu „Atom dla Nauki”, zainaugurowanego w ubiegłym roku akademickim przez PGE EJ 1. Celem projektu jest zachęcenie środowisk akademickich do pogłębiania wiedzy na temat energetyki jądrowej oraz przygotowanie przyszłych kadr tworzonego obecnie w Polsce  sektora jądrowego.

Poza modułem konkursowym, na wybranych uczelniach w całym kraju odbędzie się cykl wydarzeń pod nazwą „Dzień z Atomem dla Nauki”, podczas których odbędą się m.in. wykłady specjalne i pokazy filmowe. Ponadto na kampusach pojawią się interaktywne stoiska dydaktyczne, gdzie wszyscy zainteresowani będą mogli zdobyć informacje o założeniach i elementach programu „Atom dla Nauki”, a także działaniach prowadzonych przez Spółkę PGE EJ 1. Dodatkowym elementem programu „Atom dla Nauki” jest współpraca PGE EJ 1 z  uczelniami technicznymi: Politechniką Warszawską, Politechniką Wrocławską i Akademią Górniczo-Hutniczą i Politechniką Łódzką w zakresie działań edukacyjno-informacyjnych.

Partnerami projektu są Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Polskie Towarzystwo Nukleoniczne oraz Instytut Fizyki Jądrowej PAN. Patronat nad inicjatywą objęło Ministerstwo Gospodarki.

Dodatkowych informacji udziela:

Tomasz Gołębiewski

Główny Specjalista

Biuro Komunikacji i Relacji Zewnętrznych

PGE EJ 1 sp. z o.o.

Tel. +48 665 880 995

e-mail: tomasz.golebiewski@gkpge.pl

Plakat_studenci
Plakat samorzady i koła naukowe