IHE / IHE News / Archived news / Seminarium instytutowe

Seminarium instytutowe

Wtorek, 1 grudnia 2020 roku, 10:15–11:00 wykład wygłosi prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda na temat "Jakiej przyszłości dla polskiej energetyki możemy się spodziewać?"

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania