IHE / IHE News / Archived news / Staż w firmie Framatome z zagadnień CFD

Staż w firmie Framatome z zagadnień CFD

Staż w firmie Framatome z zagadnień CFD

https://www.framatome.com/EN/home-57/index.html

W przyszłym semestrze (letni) istnieje możliwość odbycia zdalnego stażu w firmie Framatome. Staż dotyczy modelowania zagadnień cieplno-przepływowych CFD dla wytwornicy pary. Staż ma się zakończyć napisaniem pracy dyplomowej magisterskiej. Wymagania: znajomość języka angielskiego, podstawowa znajomość oprogramowania CFD Fluent. obywatelstwo kraju Członka UE, chęć dalszej nauki programów CFD.

Kontakt:  dr hab. inż. Rafał Laskowski, e-mail: rafal.laskowski@pw.edu.pl, tel. 22 234 52 97