IHE / IHE News / Archived news / Konstruktor Mechanik

Oferta Pracy: Konstruktor Mechanik

Konstruktor Mechanik

Metrum CryoFlex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Realizując projekt badawczo-rozwojowy nr POIR.01.01.01-00-0470/15, pt. „Innowacyjna mikroigłowa kriochirurgia guzów narządów wewnętrznych z ukierunkowaniem na leczenie łagodnego przerostu prostaty (BPH) oraz raka stercza” w ramach działania 1.1.1 PO IR, Metrum Cryoflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. poszukuje:

 Konstruktor Mechanik

Miejsce pracy: Blizne Łaszczyńskiego
Region: mazowieckie

 

Wymagania:

  • Osoby biorące przedstawiające swoją kandydaturę na ww. stanowisko powinny posiadać wiedzę z zakresu termodynamiki, wymiany ciepła i mechaniki płynów.
  • Doświadczenie w posługiwaniu się oprogramowaniem do projektowania inżynierskiego ( Solid Edge) 

Zakres obowiązków:

  • Opracowanie dokumentacji technicznej mikrosond kriochirurgicznych oraz charakterystyk termodynamicznych,
  • Badania eksperymentalne sond kriochirurgicznych,
  • Analiza procesu produkcji pod kątem możliwych usprawnień i optymalizacji

 

Pracodawca oferuje:

  • Zatrudnienie na podstawie Umowy Zlecenia
  • Pracę przy realizacji innowacyjnego projektu w zakresie techniki medycznej
  • Miłą atmosferę pracy w twórczym zespole inżynierskim

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV, list motywacyjny)  na adres konrad.wojtowicz@metrum.com.pl

Prosimy w CV dołączyć klauzulę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w  celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).” 

Blizne Łaszczyńskiego