IHE / Projects / MOLCAR / 2022 - Zapytania ofertowe

2022 - Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego na stanowisku specjalista ds. modelowania ogniw paliwowych typu MCFC, Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wyciągu laboratoryjnego, Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego na stanowisku specjalista ds. modelowania mikrostruktur komponentów ogniw paliwowych MCFC, Dostawa pieca laboratoryjnego do obróbki cieplnej w atmosferach gazowych w temperaturze do 1000-1100C

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego na stanowisku specjalista ds. modelowania ogniw paliwowych typu MCFC, uwzględniając procesy ich wytwarzania oraz badania przemysłowe

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania wraz z załącznikami znajdują się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/65864

Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy wyciągu laboratoryjnego

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania wraz z załącznikami znajdują się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/97995

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego na stanowisku specjalista ds. modelowania mikrostruktur komponentów ogniw paliwowych MCFC, uwzględniając procesy ich wytwarzania

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania wraz z załącznikami znajdują się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/103393

Dostawa pieca laboratoryjnego do obróbki cieplnej w atmosferach gazowych w temperaturze do 1000-1100C

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania wraz z załącznikami znajdują się pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/592253

Zapytanie ofertowe dotyczące przedstawienia oferty cenowej na proszek niklu karbonylkowego – termin składania ofert 4.05.2022, godz. 12.00

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania wraz z załącznikami znajdują się pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/105005