IHE / About / Divisions / Division of Refrigeration and Energy in Buildings / Publications / Słoneczne instalacje energetyczne

Słoneczne instalacje energetyczne

sie
Zbysław Pluta
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, wydanie 2, 2008
W skrypcie omówiono sposoby wykorzystywania energii słonecznej, zwracając szczególną uwagę na instalacje, które mogą być stosowane w polskich warunkach klimatycznych – układy przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania budynków. Przedstawiono współczesne elektrownie słoneczne z obiegiem termodynamicznym, słoneczne instalacje chłodnicze, układy destylacji wody morskiej, izolacje przezroczyste, stawy słoneczne, systemy gospodarowania oświetleniem naturalnym oraz ogniwa fotowoltaiczne do bezpośredniej konwersji energii słonecznej w elektryczną.
   

Spis treści

Przedmowa

Wykaz oznaczeń

1. SŁONECZNE INSTALACJE PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
1.1. Klasyfikacja słonecznych instalacji CWU
1.2. Instalacje CWU z przepływem wymuszonym
1.3. Prognozowanie efektów działania słonecznych instalacji CWU z przepływem wymuszonym
1.4. Termosyfonowe słoneczne instalacje CWU
1.5. Słoneczne instalacje CWU typu kolektor magazynujący
1.6. Instalacje CWU zintegrowane z pompami ciepła

2. INSTALACJE SŁONECZNE W BUDOWNICTWIE
2.1. Ogrzewanie budynków. Klasyfikacja słonecznych systemów grzewczych
2.2. Pasywne systemy grzewcze w budownictwie
2.3. Aktywne słoneczne systemy grzewcze w budownictwie
2.4. Duże słoneczne systemy grzewcze
2.5. Izolacje przezroczyste (transparentne)
2.6. Systemy gospodarowania oświetleniem naturalnym

3. SŁONECZNE INSTALACJE ENERGETYCZNE Z KOLEKTORAMI SKUPIAJĄCYMI
3.1. Instalacje energetyczne z odbiornikiem centralnym
3.2. Instalacje z odbiornikiem rozproszonym
3.3. Układy z kolektorami parabolicznymi dyskowymi

4. INNE RODZAJE SŁONECZNYCH INSTALACJI ENERGETYCZNYCH Z KONWERSJĄ FOTOTERMICZNĄ
4.1. Podgrzewanie wody w basenach kąpielowych
4.2. Słoneczne instalacje suszarnicze
4.3. Słoneczne instalacje chłodnicze i klimatyzacyjne
4.4. Słoneczna destylacja wody
4.5. Stawy słoneczne
4.6. Kominy słoneczne
4.7. Kuchnie i piecyki słoneczne

5. BEZPOŚREDNIA KONWERSJA ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
5.1. Podstawy fizyczne działania krzemowego ogniwa fotowoltaicznego
5.2. Charakterystyki krzemowych monokrystalicznych ogniw fotowoltaicznych
5.3. Ogniwa, panele i moduły fotowoltaiczne z krzemu monokrystalicznego
5.4. Inne typy ogniw fotowoltaicznych
5.5. Układy instalacji fotowoltaicznych
5.6. Układy fotowoltaiczno-fototermiczne
5.7. Wykorzystanie ogniw fotowoltaicznych w praktyce

6. ZAGADNIENIA EKOLOGICZNE I SPOŁECZNE ZWIĄZANE Z WYKORZYSTANIEM ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO

Bibligrafia