IHE / IHE News / Archived news / Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL Michała Leśko w międzynarodowym konkursie „Veolia Trophées Performance 2014”

Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL Michała Leśko w międzynarodowym konkursie „Veolia Trophées Performance 2014”

Zwycięstwo studenta Wydziału MEiL Michała Leśko w międzynarodowym konkursie „Veolia Trophées Performance 2014”

Student Wydziału MEiL Michał Leśko za pracę magisterską pt: ”Smart District Heating Concept”  uzyskał  pierwsze miejsce w kategorii Energia w międzynarodowym konkursie „Veolia Trophées Performance 2014”, którego finał miał miejsce 6 listopada 2014 w Paryżu.  Uroczyste wręczenie nagrody odbyło  się w dniu 9 grudnia w siedzibie firmy VEOLIA w Paryżu.

Uczestniczyli w tej uroczystości Michał Leśko i  dr inż. Adam Smyk

Praca została wykonana w ramach programu „Zrób dyplom z Heat-Tech Center”, stworzonego i finansowanego przez Heat-Tech Center Dalkia Warszawa w ramach współpracy Politechniki Warszawskiej i Dalkii (obecnie VEOLIA) Warszawa). Program ma na celu wsparcie prac magisterskich i inżynierskich poświęconych dziedzinie ciepłownictwa.

Opiekunem pracy ze strony Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej był  dr inż. Adam Smyk z Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii. Student Michał Leśko, obecnie Doktorant Wydziału MEiL,  otrzymał  we wrześniu br za studnia na naszym Wydziale ocenę celującą, a komisja egzaminacyjna wnioskowała o wyróżnienie pracy magisterskiej przez Dziekana Wydziału.

Zgodnie z regulaminem konkursu Politechnika Warszawska otrzymuje wsparcie  finansowe w kwocie 4000 EURO.

veolia konkurs

http://www.veolia.com/en/veolia-group/careers/university-relations/trophees-performance