IHE / IHE News / Archived news / Harmonogram roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram roku akademickiego 2015/2016

 • 01.10.2015 - uroczysta inauguracja roku akademickiego - początek semestru zimowego
 • 02.10.2015 - początek zajęć semestru zimowego
 • 15.11.2015 - DZIEŃ PW
 • 23.12.2015 - początek wakacji zimowych
 • 06.01.2016 - ostatni dzień wakacji zimowych
 • 30.01.2016  - egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2
 • 01.02.2016 - ostatni dzień semestru zimowego 
 • 02.02.2016 - początek zimowej sesji egzaminacyjnej
 • 02.02.2016 - termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
 • 15.02.2016 - ostatni dzień zimowej sesji egzaminacyjnej
 • 16.02.2016 - początek okresu rejestracyjnego
 • 22.02.2016 - ostatni dzień okresu rejestracyjnego
 • 23.02.2016 - początek zajęć semestru letniego
 • 25.03.2016 - początek wakacji wiosennych
 • 29.03.2016 - ostatni dzień wakacji wiosennych
 • 02.05.2016 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 13.05.2016 - JUVENALIA – dzień wolny od zajęć
 • 27.05.2016 - dzień wolny od zajęć dydaktycznych
 • 16.06.2016 - ostatni dzień semestru letniego
 • 17.06.2016 - egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2
 • 17.06.2016 - początek letniej sesji egzaminacyjnej
 • 30.06.2016 - ostatni dzień letniej sesji egzaminacyjnej
 • 01.07.2016 - początek wakacji letnich
 • 04.09.2016 - ostatni dzień wakacji letnich
 • 05.09.2016 - egzamin uczelniany z języków obcych na poziomie B2
 • 05.09.2016 - początek jesiennej sesji egzaminacyjnej
 • 09.09.2016 - termin złożenia pracy dyplomowej na studiach I stopnia
 • 18.09.2016 - ostatni dzień jesiennej sesji egzaminacyjnej
 • 19.09.2016 - początek okresu rejestracyjnego
 • 29.09.2016 - ostatni dzień okresu rejestracyjnego
 • 30.09.2016 - ostatni dzień roku akademickiego

W semestrze zimowym:

 • 13.11.2015  (piątek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w środę;
 • 21.12.2015  (poniedziałek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w środę.

W semestrze letnim:

 • 23.03.2016  (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek;
 • 31.03.2016  (czwartek) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w poniedziałek;
 • 15.06.2016  (środa) odbędą się zajęcia zgodnie z planem zajęć w piątek.