IHE / IHE News / Archived news / Studia magisterskie podwójnego dyplomowania

Studia magisterskie podwójnego dyplomowania

Studia magisterskie podwójnego dyplomowania

Celem projektu jest: intensyfikacja współpracy naukowej i dydaktycznej, wymiana doświadczeń - edukacja na kierunkach energetycznych, wykorzystanie „best practices”, wymiana doświadczeń związanych z sektorem energetycznym danego kraju, zastosowanie nowoczesnych systemów ICT (systemy projektowania 3D, symulatory procesu, systemy sterowania), zwiększenie współpracy międzynarodowej i mobilności studentów. Rekrutacja na studia już się zaczęła. W lutym 2020 rusza program studiów.

Pośpiesz się, ilość miejsc ograniczona! https://wutkpiplatform.com/pl/studia

Kontakt: prof. dr hab. inż. Konrad Świrski - konrad.swirski@itc.pw.edu.pl

katamaran950