IHE / IHE News / IHE Seminars / Seminarium instytutowe 4 października

Seminarium instytutowe 4 października

Seminarium instytutowe 4 października

W najbliższy wtorek (4 października) o 10:15 w sali 105 odbędzie się seminarium ITC pod tytułem: „Przemysłowa konstrukcja węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas, podsumowanie projektu TENNESSEE”. Referat wygłosi prof. Jarosław Milewski, seminarium odbędzie się w trybie stacjonarnym.

W październiku zaplanowane są również dwa seminaria:

- poświęcone patentowaniu, w dniu 18 października,

- poświęcone komercjalizacji, w dniu 25  października,

które wygłosi p. Anna Rogowska, dyrektor Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii. Oba seminaria odbędą się o 10:15 w sali T105 w trybie w pełni stacjonarnym, na które gorąco zapraszam.