IHE / Projects / AIRLESSNESS

AIRLESSNESS

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-1514/19

Konsorcjum: Lider: firma HEALWHEEL LAB Sp. z o.o., Partner: Instytut Techniki Cielnej Politechnika Warszawska

Wysokość wsparcia finansowego: całkowite wydatki kwalifikowane: 3 550 488,75 zł, dofinansowanie 2 357 800,75 zł (w tym ITC PW 568 768,75 zł)

Kierownik projektu w ITC PW: dr hab. inż. Jarosław Milewski, prof. uczelni

Projekt jest realizowany w zespole z Zakładu Maszyn i Urządzeń Energetycznych.

 

Opis projektu:

Celem projektu jest opracowanie i konstrukcja systemu zapewnienia i kontroli jakości powietrza opartego na magazynie ciepła współpracującym z kolektorami słonecznymi. Takie urządzenie może być kluczowym elementem układów do magazynowania energii, które służą do regulacji kluczowych parametrów powietrza przy różnych procesach produkcyjnych, w szczególności przygotowania i pakowania sypkich produktów do kapsułek (ang. hard gelatin capsules HGC oraz hard cellulose capsules HCC). Energia ta będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii o niestabilnym charakterze pracy (energia słoneczna). Utrzymywanie wilgotności powietrza na poziomie 30-45% zapewnia trwałość mikrobiologiczną proszków. Poziom wilgotności surowców mieści się w przedziale 15-20%. Wilgotność względna jest zależna od temperatury, drugiego kluczowego parametru. Sezonowe magazyny energii cieplnej umożliwiają poprawę elastyczności pracy konwencjonalnych kolektorów słonecznych, szczególnie w sezonie letnim, gdzie występuje nadmiar produkowanej energii cieplnej, a zapotrzebowanie jest raczej na potrzeby chłodnicze (klimatyzacja). Sezonowe magazyny energii cieplnej oferują szereg zalet w stosunku do klasycznych instalacji grzewczych, które są obecnie stosowane. W ramach projektu będą przeprowadzone prace B+R zorientowane na opracowanie, budowę i demonstrację działania prototypowej instalacji, która będzie się charakteryzowała stratami ciepła w sezonie poniżej 15%. Kolektory słoneczne stanowią element powtarzalny, który może być łączony w większe moduły dla potrzeb budowy układów dużej mocy. Wykorzystanie energii słonecznej z sezonowym magazynem ciepła pozwala na integrację układu grzewczego z cyklem produkcyjnym wymagającym specyficznych warunków jakie musi spełnić powietrze, co znacząco zwiększa efektywność ekonomiczną systemu. Ma to kluczowe znaczenie gdyż sezonowe zasobniki ciepła są odpowiedzią na potrzeby rozwoju zasobników energii i mogą być zastosowane w skali, na jaką nie pozwalają inne rozwiązania.

2021-01-09 18_38_01-Window

Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia w projekcie

  1. Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego w projekcie POIR.01.01.01-00-1514/19 pt. „System zapewnienia i kontroli jakości powietrza oparty o sezonowy magazyn ciepła współpracujący z kolektorami słonecznymi” na stanowisku specjalista ds. optymalizacji termodynamicznych

 

Informacje i załączniki: MELBDZ.262.1.2021 / Bez stosowania ustawy / Zamówienia publiczne / Ogłoszenia / MEiL / Strona główna - MEiL (pw.edu.pl)

 

  1. Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia pracownika naukowo-technicznego w projekcie POIR.01.01.01-00-1514/19 pt. „System zapewnienia i kontroli jakości powietrza oparty o sezonowy magazyn ciepła współpracujący z kolektorami słonecznymi” na stanowisku specjalista ds. symulacji numerycznych CFD

 

Informacje i załączniki: MELBDZ.262.2.2021 / Bez stosowania ustawy / Zamówienia publiczne / Ogłoszenia / MEiL / Strona główna - MEiL (pw.edu.pl)