IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Badyda Krzysztof

Krzysztof Badyda

prof. dr hab. inż. - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 413, e-mail: Krzysztof.Badyda@itc.pw.edu.pl tel. 22 234 52 81

Badyda

Profesor zwyczajny  w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

Link do folderu Materiały dydaktyczne (dostępne po zalogowaniu)

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza

  • Profesor w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
  • Dyrektor Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej

Tematyka prac badawczo-naukowych

  • modelowanie matematyczne urządzeń i maszyn energetycznych.

Tematyka prac przejściowych i dyplomowych

Do ustalenia z Dyplomantami zgodnie z zakresem zainteresowań i zbieżności z możliwymi do prowadzenia przeze mnie (zakres typowy: turbiny parowe, turbiny gazowe i układy gazowo-parowe, nowe technologie energetyczne, technologie ochrony środowiska w energetyce).

Do wytypowania tematu posłużyć mogą  przykładowe tematy prac zrealizowanych, dostępne po zalogowaniu na stronie internetowej ITC.

Ważniejsze publikacje

Autor i współautor ponad 250 prac opublikowanych drukiem w monografiach, czasopismach naukowych i technicznych oraz materiałach konferencji krajowych i międzynarodowych. Prace o charakterze monografii, poniżej.

Rozprawy

  • Badyda K.: „Badanie własności dynamicznych układu parowo-gazowego z ciśnieniowym kotłem fluidalnym”. Praca doktorska, Politechnika Warszawska, Warszawa 1990
  • Badyda K.: „Zagadnienia modelowania matematycznego instalacji energetycznych". Rozprawa habilitacyjna. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, s. Mechanika z.189, Warszawa 2001

MONOGRAFIE

  • Rakowski J., i inni: „Proekologiczne technologie dla rekonstrukcji i modernizacji elektrowni oraz elektrociepłowni”. Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska, Warszawa 2000. (książka - 2 tomy, łącznie 318 stron, 25 autorów, ze strony ITC 4 osoby - K. Badyda, J. Lewandowski, A. Miller, P. Skowroński.
  • Badyda K., Kotlicki T., Laskowski R., Lec M., Lewandowski J., Niewiński M., Wawszczak M.: „Wybrane modele matematyczne w diagnostyce i symulacji procesów cieplno – przepływowych w instalacjach energetycznych”. WN ITE – PIB Warszawa/Radom 2008 (Monografia - Biblioteka Problemów Eksploatacji).
  • Badyda K., Klejner E., Kozłowski W., Wojtarkowski P.: „ Skojarzona produkcja ciepła w układach nadkrytycznych” Rozdział w monografii „Obiegi cieplne nadkrytycznych bloków węglowych (monografia pod redakcją prof. T.  Chmielniaka). Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
  • Badyda K., Miller A.: „Energetyczne turbiny gazowe oraz układy z ich wykorzystaniem”. Kaprint 2011 (monografia)
  • Milewski J., Badyda K., Miller A.: „Gas Turbines in Unconventional Applications” rozdział w monografii „Efficiency, Performance and Robustness of Gas Turbines”, INTECH, 2012.

Nagrody i inne wyróżnienia

Za osiągnięcia naukowe oraz dydaktyczne nagradzany wielokrotnie przez Rektora Politechniki Warszawskiej, Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministra Edukacji Narodowej. Nagrodzony również Srebrnym (2000 r.) oraz Złotym Krzyżem Zasługi (2012 r.) przez Prezydenta RP.

Projekty badawcze i naukowe

Współautor i autor ponad dwustu pięćdziesięciu prac realizowanych w ramach programów badawczych, grantów, oraz na zlecenie przemysłu,  udział w licznych wdrożeniach, w tym nagradzanych za osiągnięte efekty ekonomiczne.  Kierownik około 200 projektów.