IHE / IHE News / Konkurs na granty w dyscyplinie IŚGiE – marzec 2024

Konkurs na granty w dyscyplinie IŚGiE – marzec 2024

Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka PW podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania i rozliczania grantów wewnętrznych w roku 2024 wspierających prowadzenie działalności naukowej przez pracowników i doktorantów Politechniki Warszawskiej w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka.

Zapraszamy do zapoznania się z przyjętymi dokumentami: