IHE / IHE News / Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską

Ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską

Katedra Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej wraz z partnerami przemysłowymi ogłasza ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą zastosowania metod obliczeniowych do symulacji procesów cieplno-przepływowych.

Na tegoroczną edycję konkursu można przesyłać prace magisterskie i wyróżniające się prace inżynierskie obronione między 1.01.2022 a 31.12.2022

Termin nadsyłania prac: 31 marca 2023 roku

Celem konkursu jest promocja osiągnięć studentów w zakresie zastosowań technik obliczeniowych w szeroko rozumianej technice cieplnej. Dzięki obecności w jury konkursu przedstawicieli przemysłu i firm softwarowych, informacje o najlepszych pracach i ich autorach będą docierać do potencjalnych pracodawców.

Dyplomy powinny dotyczyć zastosowań techniki obliczeniowej do modelowania procesów cieplno-przepływowych w dowolnej dziedzinie techniki i nauki. Prace mogą być napisane po polsku lub angielsku. Pracę należy przesłać w formie elektronicznej (plik PDF) na adres jakub.bodys@polsl.pl.

Wyniki konkursu znane będą w czerwcu 2023 roku.

Wybór najlepszych dyplomów zostanie przeprowadzony dwustopniowo. W pierwszym etapie, spośród przysłanych na konkurs prac, wyłonionych zostanie czterech lub pięciu finalistów. Drugi etap polegać będzie na prezentacji finałowych prac przed jury wyłonionym przez instytucje organizujące konkurs.

Finałowe prace zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi ufundowanymi przez Hitachi EnergyMEScoSymKom oraz SBB Energy. Łączna pula nagród wynosi ok. 20 000 zł.

konkurs_plakat_2023