IHE / IHE News / Archived news / Konkurs Wiedzy o Energetyce

Konkurs Wiedzy o Energetyce

Konkurs Wiedzy o Energetyce

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej zorganizował ogólnopolski Konkurs, gwarantujący jego laureatowi przepustkę na studia na jednym z najlepszych wydziałów w Polsce. 

Przedsięwzięcie dedykowane było do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a jego celem było promowanie zagadnień związanych z energetyką i ochroną środowiska. Konkurs obejmował dwa etapy: eliminacje zorganizowane 29 kwietnia w postaci testu internetowego oraz finał, który odbył się  27 maja na terenie Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Ogłoszenie o przedsięwzięciu zostało rozesłane do 54 placówek szkolnych w Polsce, realizujących program z zakresu energetyki. Ostatecznie zgłosiło się 115 uczniów z 11 szkół ponadgimnazjalnych z całego kraju. Do II etapu zakwalifikowało się 21 uczestników z 7 placówek. Organizatorem konkursu był dr Wojciech Bujalski.

Finał konkursu został przeprowadzony w gmachu Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej w dniu 27 maja 2015 r. Uroczystość wręczania nagród uświetnili swoją obecnością: prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej, prof. Władysław Wieczorek, prodziekan ds. studenckich Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa, dr Paweł Pyrzanowski oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej i zarazem przewodniczący komisji, prof. Krzysztof Badyda. Wszyscy uczestnicy finału uzyskali tytuł Finalisty Konkursu Wiedzy o Energetyce.

Konkurs Wiedzy o Energetyce okazał się świetną okazją do rozpowszechniania wiedzy z zakresu szeroko rozumianej energetyki i wzbudzenia zainteresowania tak ważną dziedziną przemysłu wśród szkół ponadgimnazjalnych w Polsce oraz potencjalnych przyszłych studentów. Pierwsza edycja stanowi świetny wstęp do dalszej działalności promującej edukację w sektorze energetycznym na renomowanym Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa na Politechnice Warszawskiej.

http://www.pw.edu.pl/Uczelnia/Aktualnosci/Konkurs-Wiedzy-o-Energetyce

Energetyka
Konkurs-Wiedzy-o-Energetyce800