IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Rusowicz Artur

Artur Rusowicz

dr hab. inż., prof. PW - Zakład Chłodnictwa i Energetyki Budynku pokój 211 c, e-mail: Artur.Rusowicz@pw.edu.pl tel. 234 52 21

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.
 • Prodziekan ds. ogólnych (od 2016 r.)
 • opiekun Koła Naukowego Chłodników (do 2017 r.);
 • Kierownik szkoleń w ITC dotyczących substancji kontrolowanych od 2004 do 2014;
 • Redaktor naczelny miesięcznika „Chłodnictwo”;
 • Prezes Sekcji Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP Oddział w Warszawie;
 • Rzeczoznawca SIMP urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne;
 • Członek z wyboru Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu sekcji E1 w kadencjach 2003-2007 i 2007-2011.
 
Tematyka prac badawczo – naukowych
 • Wymiana ciepła i masy w urządzeniach chłodniczych i klimatyzacyjnych;
 • Freecooling;
 • Chłodzenie serwerowni;
 • Natryskiwanie plazmowe powłok;
 • Destrukcja plazmowa odpadów;
 • Obliczenia cieplno-przepływowe skraplaczy energetycznych.
 
Dydaktyka
Nr. Nazwa przedmiotu
ML.NS512 Czynniki Robocze Chłodnictwa
ML.NS623 Systemy i urządzenia klimatyzacyjne
ML.NS624 Technologie i systemy chłodnicze
ML.NS519 Klimatyzacja
ML.NS584 Urządzenia i systemy chłodnicze
 
Tematyka prac dyplomowych i przejściowych
 • Opis wymiany ciepła przy chłodzeniu z wykorzystaniem mikrostrumieni.
 • Analiza różnych układów klimatyzacji DEC dla warunków klimatycznych Polski.
 • Analiza wymiany ciepła i masy na powłokach antykondensacyjnych.
 • Straty egzergii w wymiennikach chłodniczych.
 • Analiza techniczno-ekonomiczna rozbudowy instalacji chłodniczej o układ „swobodnego” chłodzenia.
 • Ocena systemów klimatyzacji różnych obiektów (użyteczności publicznej, przemysłowych itp.).
 
Ważniejsze publikacje w okresie ostatnich 5 lat
Lp. Publikacja
1. Lichota P., Rusowicz A., Dul F.: Generalized Linear Quadratic Control for a Full Tracking Problem in Aviation. Sensors, 2955 (20(10)) (2020) 1–16. DOI: 10.3390/s20102955.
2. Laskowski R., Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A.: A useful formulas to describe the performance of a steam condenser in off-design conditions, Energy 204 (2020), DOI: 10.1016/j.energy.2020.117910
3. Łapka P., Ciepliński A., Rusowicz A.: Numerical model and analysis of heat transfer during microjets array impingement, Energy 203 (2020), DOI: 10.1016/j.energy.2020.117879
4. Kajurek J., Rusowicz A., Grzebielec A., Bujalski W., Fuktyma K., Rudowicz Z.: SELECTION OF REFRIGERANTS FOR A MODIFIED ORGANIC RANKINE CYCLE. Energy (in Press) 2019, ss. 1-20, DOI: 10.1016/j.energy.2018.11.024
5. Kajurek J., Rusowicz A.: Performance analysis of the thermoacoustic refrigerator with the standing wave and air as a working fluid. 10TH CONFERENCE ON INTERDISCIPLINARY PROBLEMS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ENGINEERING EKO-DOK 2018,  DOI: 10.1051/e3sconf/20184400063
6. Rusowicz A., Ruciński A., Laskowski R.: The Analysis of Modifications in Cooling Systems for High-Performance Data Centers. A Case Study, w: The 10th International Conference Environmental Engineering / Čygas Donatas ( red. ), 2017, Vilnius Gediminas Technical University, ISBN 978-609-476-044-0, ss. 1-6, DOI: 10.3846/enviro.2017.273
7. Chwieduk M., Rusowicz A., Jędrzejuk H.: Soil Profile and Ground Properties Influence on Vertical Ground Heat Exchanger Efficiency, w: The 10th International Conference Environmental Engineering / Čygas Donatas ( red. ), 2017, Vilnius Gediminas Technical University, ISBN 978-609-476-044-0, ss. 1-6, DOI: 10.3846/enviro.2017.253
8. Laskowski R. Smyk A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Determining the Optimum Inner Diameter of Condenser Tubes Based on Thermodynamic Objective Functions and an Economic Analysis. Entropy 18 (12) (2016) 444. DOI: 10.3390/e18120444
9. Ruciński A., Rusowicz A., Rucińska K.: Identyfikacja spektralna gazowych i stałych odpadów z przetwórstwa gumy. Przemysł Chemiczny 7 (2016) 1325-1329, DOI: 10.15199/62.2016.7.9
10. Laskowski R., Smyk A., Lewandowski J., Rusowicz A., Grzebielec A. : Selecting the cooling water mass flow rate for a power plant under variable load with entropy generation rate minimization, Energy 107 (2016) 725-733, DOI: 10.1016/j.energy.2016.04.074
11. Rusowicz A., Laskowski R., Grzebielec A.: The numerical and experimental study of two passes power plant condenser. Thermal Science 21(1A) (2017) 353-362, DOI: 10.2298/TSCI150917011R
12. Grzebielec A., Rusowicz A., Jaworski M., Laskowski R., Leszczyński M.: Polygeneration as an effective way to save energy in the manufacturing plant. Rynek Energii 121 (6) (2015) 106-111.
13. Laskowski R., Rusowicz A., Grzebielec A.: Zastosowanie minimalizacji przyrostu entropii do określenia optymalnej średnicy wewnętrznej rurki skraplacza. Przemysł Chemiczny 94 (2015) 1697-1699, DOI: 10.15199/62.2015.10.8
14. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Wykorzystanie zespołu sorpcyjnego metanol-węgiel aktywny w adsorpcyjnym urządzeniu chłodniczym. Przemysł Chemiczny 94 (2015) 952-955, DOI: 10.15199/62.2015.6.18
15. Laskowski R., Rusowicz A., Smyk A.: Weryfikacja średnicy rurek skraplacza na podstawie minimalizacji generacji entropii. Rynek Energii 1(116)/2015.
16. Rusowicz A., Grzebielec A.: Refrigeration equipment as essential elements of a heat recovery system in public buildings. Rynek Energii 4 (113), 2014, strony 125-129.
17. Grzebielec A., Rusowicz A., Ruciński A.: Analysis of the performance of the rotary heat exchanger in the real ventilation systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.259
18. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A.: Energy conservation in buildings using refrigeration units. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.281
19. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Gas engine driven haat pump – characteristics, analysis of applications in buildings energy systems. 9th International Conference. Environmental Engineering, Wilno 2014. DOI: 10.3846/enviro.2014.280
20. Ruciński A., Rusowicz A., Grzebielec A.: Analysis of atmospheric oxygen diffusion into plasma jet used in plasma spraying of coatings. Przemysł Chemiczny 1 (93), 2014, strony 63-65.
21. Rusowicz A., Grzebielec A., Ruciński A. (2013) Analiza doboru turbiny gazowej metodą pinch point technology. Przemysł Chemiczny 8 (92), 2013, strony 1476-1479.
 
Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat
 • 2017-2018: IBS/7/SAP/5600009433: Wybór optymalnego wariantu zabudowy układu do produkcji chłodu bezpośrednio z wykorzystaniem niskotemperaturowego ciepła dostępnego w Elektrociepłowni Płock (EC Płock);
 • 2016-2017: ID/1066079/NR/220/2016: Określenie możliwości zamiany fluorowanych czynników chłodzących, o współczynniku globalnego ocieplenia większym lub równym 2500, na inne w przemysłowych układach chłodniczych zabudowanych w instalacjach Zakładu Produkcyjnego w Płocku.
 • 2015: RPO dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Badania mające na celu ocenę możliwości stabilizacji temperaturowej procesu produkcyjnego wulkanizacji i jego otoczenia, przy jednoczesnej redukcji zużycia energii” realizowanego w ramach: Działanie 5.4 Wzmocnienie Regionalnego Potencjału Badań i Rozwoju Technologii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
 • 26/PMKI/U/25-06.09/2010: Warszawski Inkubator Technologii. Wykonawca zadania 4. Rekuperator - Badanie efektywności i mocy wymiennika. (1.06.2010-31.12.2011);
 • 2006-2008: Analiza możliwości technicznych oraz warunków ekonomicznych opłacalności wykorzystania ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu dla potrzeb klimatyzacji w krajowych systemach ciepłowniczych. Grant KBN, Artur Rusowicz - Wykonawca.
 • 2005 – 2007: Nowe warstwy kompozytowe W-Cu do aplikacji w warunkach pracy reaktora plazmowego. Grant MNiSW.  Artur Rusowicz - Wykonawca.
 
Ważniejsze ekspertyzy, patenty, itp. w okresie ostatnich 5 lat:
 • Ponad 80 ekspertyz, opinii, ocen technicznych, opinii biegłego sądowego
 
Działalność organizacyjna:
 • Prodziekan ds. ogólnych (od 2016 r.)
 • Opiekun Koła Naukowego Chłodników (do 2017 r.)
 • Członek Wydziałowej Komisji Oceny Kadry
 • Członek Wydziałowej Komisji Konkursowej ds. Osobowych 2008-2012
 
Nagrody i inne wyróżnienia:
 • Nagroda Rektora II stopnia zespołowa za działalność naukową (2017);
 • Złota honorowa odznaka SIMP (2014);
 • Nagroda Rektora III stopnia zespołowa za działalność dydaktyczną (2008)
 • Srebrna Honorowa Odznaka SIMP (2010);
 • Brązowy Medal za Długoletnią Służbę (2012)
 • Nagroda Rektora II stopnia zespołowa za działalność naukową (2012);
 • Wyróżnienie pracy dyplomowej M.Rosiak: Analiza procesu skraplania różnych czynników chłodniczych w skraplaczach powietrznych” Ogólnopolski Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym.  XI Edycja: rok akademicki 2009/2010