IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Dybiński Olaf

Olaf Dybiński

mgr inż. - Zakład Maszyn i Urządzeń Energetycznych pokój 213, e-mail: olaf.dybinski@pw.edu.pl

olafd
konsultacje: środa 13.00-14.00

Tematy prac dyplomowych, przejściowych i projektów obliczeniowych:

 • Ogniwa paliwowe (modelowanie pracy, wykorzystanie paliw alternatywnych, zastosowanie)
 • Audyty energetyczne zakładów przemysłowych i dużych przedsiębiorstw (poprawa efektywności energetycznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł ciepła, chłodu i energii elektrycznej, analizy energetyczne i ekonomiczne proponowanych modernizacji)
 • Magazynowanie energii (metody magazynowania energii, bilansowanie w systemie elektroenergetycznym, modelowanie efektywności, analizy ekonomiczne opłacalności)
 • Odnawialne źródła energii (modelowanie, studia przypadku inwestycji w duże i małe źródła energii odnawialnej, analizy energetyczne i ekonomiczne w różnych zastosowaniach)
 • Optymalizacja energetyczna budynków (modelowanie dynamiczne budynków, dobór źródeł energii elektrycznej, ciepła i chłodu do budynków, funkcjonowanie budynków off-grid)
 • Energetyka rozproszona (modelowanie, bilansowanie w systemie elektroenergetycznym i klastrach energii)
 • Możliwe propozycje własnych tematów

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

 • Redaktor i Journal Manager w czasopiśmie Journal of Power Technologies

Członkostwo i funkcje w organizacjach naukowo technicznych, stowarzyszeniach, wydawnictwach, zespołach redakcyjnych, radach programowych, naukowych itp.:

 • Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych
 • Członek Stowarzyszenia Symulacji Procesów Fizycznych w Budynkach (IBPSA POLAND)

Ważniejsze publikacje:

 • Dybiński, A Szczęśniak, J Milewski, Opracowanie modelu dynamicznego stosu węglanowych ogniw paliwowych, Rynek Energii 144 (5), 2019
 • Milewski, J., Szczȩśniak, A., Szabłowski, Ł., Dybiński, O. and Miller, A., 2019. Artificial neural network model of molten carbonate fuel cells: Validation on experimental data. International Journal of Energy Research.
 • Dybiński, O., 2017. Dobór instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii elektrycznej w autonomicznym budynku jednorodzinnym na podstawie symulacji. Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja, 48.
 • Jędrzejuk, H. and Dybiński, O., 2015. The influence of a heating system control program and thermal mass of external walls on the internal comfort in the polish climate. Energy Procedia, 78, pp.1087-1092.
 • Dybiński, O. and Kwiatkowski, J., 2018. Audyty energetyczne przedsiębiorstw zajmujących powierzchnie biurowe. Materiały Budowlane.
 • Dybiński, O., Kwiatkowski, J., Różycki, K., Węglarz, A. and Kwiecień, R., 2019. Analiza oszczędności energii wynikającej z zastosowania automatycznego systemu sterowania ogrzewaniem w budynku wielorodzinnym. Materiały Budowlane.
 • Dybiński, O. and Mijakowski, M., 2016. Problemy związane z utrzymaniem komfortu w dużych halach przemysłowych w okresie letnim. Materiały Budowlane.
 • Różycki, K., Dybiński, O. and Mijakowski, M., 2017. Wpływ błędów wykonawczych na szczelność budynku na przykładzie murowanego domu jednorodzinnego. Materiały Budowlane.
 • M. Mijakowski, J. Kwiatkowski, M. Amrozy, O. Dybiński, and T. Kułakowski, “System białych certyfikatów w odniesieniu do wentylacji i klimatyzacji,” Cyrkulacje. Powietrze, Wentylacja, Klimatyzacja, vol. 50, pp. 38–40, 2019.

Ważniejsze projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne w okresie ostatnich 5 lat:

 

 • Kierownik projektu: Integracja reformera parowego ze stanowiskiem badawczym w laboratorium w ITC oraz jego badanie w celu wykorzystania paliw innych niż wodór do zasilania wysokotemperaturowego ogniwa paliwowego, co umożliwi popularyzację technologii ogniw paliwowych i wykorzystanie ich na większą skalę w energetyce rozproszonej. Termin realizacji: 06.2018 –11.2019.
 • Kierownik projektu: „Analiza możliwości funkcjonowania typowego budynku jednorodzinnego w polskim klimacie bez konieczności podłączenia go do sieci elektroenergetycznej – dobór paneli fotowoltaicznych i akumulatora energii na podstawie symulacji dynamicznych z krokiem godzinowym przeprowadzonych w programie DesignBuilder z wykorzystaniem danych meteorologicznych z terenu Polski”. Termin realizacji: 05.2016 – 12.2016
 • Udział w projekcie: Polish-Taiwanese/Taiwanese-Polish Joint Research Call “Innovative matrix materials for molten carbonate fuel cells” Termin realizacji: 1.04.2016 - 31.03.2019
 • Udział w projekcie: M-ERA.NET Joint Call 2016 “Novel molten carbonate/ceramic composite materials for sustainable energy technologies with CO2 capture and utilization” Termin realizacji: 1.09.2017 – 31.08.2020
 • Udział w projekcie: Udoskonalone wytwarzanie ogniw paliwowych mające na celu wydłużenie czasu eksploatacji, poprawę parametrów pracy, w szczególności mocy przypadającej na jednostkę objętości/masy ogniwa, oraz obniżenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych poprzez zastosowanie alternatywnych układów katalitycznych w technologii poligraficznej. Termin realizacji: 01/06/2016 - 31/05/2019
 • Udział w projekcie: Nowy model protonowego ceramicznego ogniwa paliwowego (SOFC) oparty o parametry zredukowane. Termin realizacji: 29.08.2017 - 28.08.2019
 • Udział w projekcie: Opracowanie technologii odzysku metali szlachetnych i metali ziem rzadkich do produkcji elementów węglanowych ogniw paliwowych. Termin realizacji: 01.10.2017 - 30.09.2020
 • Udział w projekcie: Opracowanie przemysłowej konstrukcji węglanowych ogniw paliwowych oraz ceramicznych elektrolizerów dających możliwość integracji z instalacjami energetycznymi power-to-gas. Termin realizacji: 2017 - 2022
 • Udział w projekcie: Badania procesów produkcji energii elektrycznej z wykorzystaniem obiegów na nadkrytyczny CO2. Termin realizacji: 13.06.2016 - 12.06.2018
 • Udział w projekcie: DREEAM: Demonstracja zintegrowanego podejścia do modernizacji budynków mieszkalnych (http://dreeam.eu/) Termin realizacji: 01/10/2015 - 30/09/2019
 • Udział w projekcie: EMPI "Zarządzanie Energią w przemyśle wg standardu EN ISO 50001" (http://empiproject.eu) Termin realizacji: 18/01/2016 - 30/09/2017