IHE / IHE News / Archived news / Nagrody w IV edycji konkursu „Zrób dyplom z Heat-Tech Center”

Nagrody w IV edycji konkursu „Zrób dyplom z Heat-Tech Center”

Nagrody w IV edycji konkursu „Zrób dyplom z Heat-Tech Center”

Bartłomiej NYSZKO otrzymał pierwszą nagrodę  za pracę magisterską pt: ”Modelling and Optimization of Combined Heat and Power Plant Production with a Hot Water Storage Tank”.

Jakub Sowa otrzymał nagrodę za II miejsce, za pracę inżynierską pt:  „Model obliczeniowy strat ciepła w miejskich systemach ciepłowniczych wynikających z przenikania przez izolację”.

Opiekunem obu prac ze strony Wydziału MEiL  był  dr inż. Adam Smyk z Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii ITC.

Prace zostały wykonane w ramach programu „Zrób dyplom z Heat-Tech Center”, stworzonego i finansowanego przez Heat-Tech Center  w ramach współpracy Politechniki Warszawskiej i Veoila Energia Warszawa S.A. Program ma na celu wsparcie prac magisterskich i inżynierskich poświęconych dziedzinie ciepłownictwa.

Uroczyste wręczenie nagród  odbyło się w dniu 29 września 2016 roku  w siedzibie Veolia Energia Warszawa S.A.  W uroczystości  uczestniczyli przedstawiciele firmy Veolia Energia Warszawa S.A., Heat-Tech Center, władz Wydziałów IBHiOŚ i MEiL PW  oraz studenci obu  wydziałów. Nagrody wręczył Prezes Veolia Energia Warszawa S.A. Pan Jacky Lacombe. Ze strony  Wydziału MEiL w uroczystości udział wzięli: Dziekan prof. dr hab. inż. Janusz Frączek, Dyrektor ITC  prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda, Z-ca Dyrektora ITC prof. dr hab. inż. Wojciech Bujalski oraz opiekun nagrodzonych prac dr inż. Adam Smyk. 

v2