IHE / IHE News / Archived news / Zaproszenie na uroczystość inauguracji

Zaproszenie na uroczystość inauguracji

Zaproszenie na uroczystość inauguracji

Dziekan i Rada Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej mają zaszczyt zaprosić na UROCZYSTOŚĆ INAUGURACJI ROKU AKADEMICKIEGO 2016/2017, która odbędzie się w dniu 30 września 2016 roku o godzinie 16:30 w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej, Plac Politechniki 1.

Program Inauguracji:

 1. Hymn Państwowy
 2. Otwarcie uroczystości, powitanie gości
 3. Wystąpienie Dziekana
 4. Wystąpienie Przedstawiciela Władz Uczelni
 5. Immatrykulacja: ślubowanie nowo-przyjętych studentów
 6. Wystąpienie Przewodniczącego Wydziałowej Rady Samorządu
 7. Wręczenie wyróżnionych dyplomów ukończenia studiów oraz nagród w konkursach prac dyplomowych
 8. Wręczenie Złotych Dyplomów Politechniki Warszawskiej
 9. Wręczenie nagród Rektora Politechniki Warszawskiej
 10. Oficjalne otwarcie roku akademickiego 2016/2017
 11. Wykład inauguracyjny dr hab. inż., prof. PW Wojciecha Bujalskiego "Smart City - wyzwania dla energetyki"
 12. Zamknięcie uroczystości, "Gaudeamus"