IHE / IHE News / Archived news / Pogrzeb prof. Jackowskiego

Pogrzeb prof. Jackowskiego

Pogrzeb odbył się 24 sierpnia 2012 r. o godz. 12.00 na Cmentarzu na Wawrzyszewie

nekrolog prof. Jackowskiego od ITC