IHE / IHE News / Archived news / Debata - Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i wyzwanie nowoczesnej energetyki jądrowej

Debata - Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i wyzwanie nowoczesnej energetyki jądrowej

Debata - Bezpieczeństwo to najwyższy priorytet i wyzwanie nowoczesnej energetyki jądrowej

W czwartek, 5 marca 2015 roku, na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej odbyła się V Debata Oksfordzka, organizowana przez Koło Naukowe Energetyków oraz Studenckie Koło Naukowe Energetyki Niekonwencjonalnej PW. Studenci po  raz drugi skupili się na temacie  dotyczącym  energetyki  jądrowej. 

Uczestnicy  Debaty  starali  się  udowodnić  lub  obalić następującą  tezę:  „Bezpieczeństwo  to  najwyższy  priorytet  i  wyzwanie  nowoczesnej  energetyki jądrowej”.  Do udziału w wydarzeniu jako członkowie Jury zaproszeni zostali goście z firm oraz instytucji z branży  energetycznej,  w  tym:  przedstawiciel  Departamentu  Energii  Jądrowej  Ministerstwa Gospodarki -  Pani Klaudia Imach oraz przedstawiciel firmy PGE EJ 1 Pan Piotr Czerski.

Ponadto w składzie  komisji  zasiedli  również  przedstawiciele  kadry  naukowej    Wydziału  MEiL:  prof.  Dorota Chwieduk,  prof.  Konrad  Świrski,  prof.  Roman  Domański,  prof.  Krzysztof  Badyda  oraz  dr hab. Wojciech Bujalski i dr hab. Hanna Jędrzejuk. 

Debata, prowadzona przez Panią Marszałek Aleksandrę Mikołajczak, tradycyjnie rozpoczęła się od wylosowania przez drużyny stron, po których będą się opowiadać. Prelegenci przed Debatą musieli przygotować swoje argumenty zarówno by bronić tezy oraz kontr-tezy, gdyż po wylosowaniu na  przygotowanie  mieli  zaledwie  kilka  minut.  W  czasie  ich  przygotowania,  członkowie  Komitetu Organizacyjnego,  Małgorzata  Oleszczuk  i  Mateusz  Żurek  wręczyli  nagrody  zwycięzcom  konkursu internetowego,  zaś  Pani  Marszałek  przedstawiła  zasady  prowadzenia  Debaty  oraz  oceny prelegentów.  
Drużyny występowały w następujących składach:
Zwolennicy tezy: Zuzanna Brzóska, Adam Cegielski-lider drużyny, Paweł Kowalski  oraz Bernard Swoczyna.  
 
Zwolennicy kontr-tezy: Jadwiga Pisarska, Tomasz Szczurowski - lider drużyny,  Kacper Ziarkowski oraz Michał Murawski.  
 
Zgodnie  z  zasadami  Debaty  pierwszym  mówcą  był  przedstawiciel  drużyny  broniącej  tezę. Następnie  prelegenci  z  obu  drużyn  występowali  na  zmianę  przedstawiając  swoje  stanowiska, odpierając  argumenty  przeciwników  i  odpowiadając  na  pytania  publiczności.  Główną  linią  obrony, jaką  przyjęła  drużyna  zwolenników  tezy,  było  przedstawienie  katastrof,  które  wydarzyły  się  w elektrowniach  jądrowych,  informacje  o  skutkach  wynikających  z  awarii  w  owych  elektrowniach  i przedstawienie  statystyk  mówiących  o  tym,  że  społeczeństwo  boi  się  energii  z  atomu.  Drużyna przeciwników  skupiła  się  natomiast  na  podważeniu  stwierdzenia  zawartego  w  tezie  „najwyższy priorytet”  twierdząc,  iż  jest  to  zbyt  poważne  określenie  i  przytaczając  argumenty  przedstawiające równie ważne wyzwania i priorytety.  
Po zakończeniu dyskusji, komisja skrutacyjna złożona z członków Komitetu Organizacyjnego zajęła się przeliczaniem oddanych przez Jury i publiczność głosów. W tym samym czasie głos zabrali członkowie  Jury  odnosząc  się  bezpośrednio  do  tematyki  Debaty,  a  także  do  inicjatywy  organizacji podobnych wydarzeń na uczelni.  
Poziom Debaty był bardzo wyrównany, a decyzją Jury oraz publiczności zwyciężyła drużyna zwolenników kontr-tezy. Jednocześnie najlepszym mówcą wybrana została przedstawicielka drużyny podważającej  słuszność  postawionej  tezy,  Jadwiga  Pisarska.  Po  ogłoszeniu  wyników  Prezes  Koła Naukowego  Energetyków  -    Krzysztof  Marcinkiewicz  wraz  z  przewodniczącą  Jury  prof.  Dorotą Chwieduk  i  opiekunem  Koła  Naukowego  Energetyków  dr  Wojciechem  Bujalskim,  wręczyli  nagrody wszystkim prelegentom i najbardziej aktywnym członkom publiczności, którzy bardzo licznie przybyli na Debatę. 

Fundatorem  nagród  dla  uczestników  Debaty  była  spółka  PGE  EJ  1.  Patronami  medialnymi wydarzenia  zostali:  portal  Energia  i  My,  portal  dlaStudenta.pl,  portal  nuclear.pl  oraz  portal wysokienapiecie.pl,  a  także  magazyn  studencki  „To  zależy”.  Całą  debatę  relacjonowała  Studencka Telewizja Internetowa TVPW.

plakat debata