IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Rajewski Adam / Źródła i Przetwarzanie Energii 2012/2013

Źródła i Przetwarzanie Energii 2012/2013

Informacje o pracy domowej

W załączonym pliku podany jest ostateczny podział na grupy, ogólne zasady realizacji projektów oraz treści zadań dla poszczególnych grup.

Hasło do pliku takie, jak podane na zajęciach.

Wyniki (aktualizacja 13 lutego - ostateczne)

W załączniku wyniki z uwzględnieniem egzaminu z 11 lutego. Szczegółowa ocena prac zawarta jest na drugiej zakładce pliku.

Oceny przekazane do Wirtualnego Dziekanatu.