IHE / Projects / GeoRura / Zapytanie ofertowe nr 2 dotyczące zatrudnienia pracownika naukowo-technicznego