IHE / IHE News / Archived news / Wykład: Eksploatacja Elektrowni Jądrowych

Wykład: Eksploatacja Elektrowni Jądrowych

Areva

W ramach współpracy z firmą AREVA w dniach od 15 do 19 października 2012 zostanie uruchomiony wykład pt: PWR Nuclear Operations Practice”.

Prowadzącym zajęcia jest Stefan GLAUBRECHT, pracownik AREVY z dużym doświadczeniem w zakresie eksploatacji EJ. Zajęcia poprowadzone będą w języku angielskim w formie pięciu wykładów trwających po ok. 5h dziennie każdy.

W przypadku studentów studiów magisterskich o specjalności energetyka jądrowa uczestnictwo jest obowiązkowe i spowoduje zaliczenie przedmiotu „Eksploatacja elektrowni jądrowych” o nr katalogowym ML.NS676. W przypadku pozostałych studentów kursów magisterskich lub inżynierskich wykład ten traktowany będzie jako przedmiot obieralny (2 ECTS)

Wszystkich zainteresowanych prosimy o zapisywanie się w wirtualnym dziekanacie na przedmiot „Eksploatacja elektrowni jądrowych"

Dodatkowe informacje można uzyskać u dr inż. Grzegorza Niewińskiego ( grzegorz.niewinski@itc.pw.edu.pl )

areva grafik

Comments

Log in to comment.