IHE / Archives / Doktoraty / 1960-1969

1960-1969

L.P. Imie i Nazwisko Temat Pracy Rok Promotor
5 Wiesław GOGÓŁ Uogólniona metoda wyznaczania własności cieplnych ciał stałych na podstawie teorii stanu uporządkowanego 1960 Prof. dr Bohdan Stefanowski
6 Władysław ZEMBATY Wyrób ekonomicznej próżni dla elektrowni parowych 1961 Prof. Aleksander Uklański
7 Piotr WÓJCIK Nowa metoda pomiaru entalpii lub ciepła czynnika płynącego rurociągiem 1961 Prof. dr Bohdan Stefanowski
8 Jerzy CHOMIAK Postaciowe drgania kropel lepkiej cieczy 1963 Prof. dr Stanisław Wójcicki
9 Jerzy MIKOSZA Technologia wytwarzania i zastosowania fotopółprzewodników monokrystalicznych typu CDS - do pomiaru promieniowania o większej energii 1963 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
10 Maciej ZGORZELSKI Analiza właściwości generatora termoelektronowego o skrzyżowanych polach (triody magnetyczne) 1964 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
11 Bogusław FERENS Optymalizacja warunków pracy termoelementu chłodniczego 1964 Prof. dr Bohdan Stefanowski
12 Jerzy GIERAK Koncepcja przetworników idealnych w ogólnej teorii przetworników elektromechanicznych 1965 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
13 Jarosław PAKLEZA O pewnej metodzie badania przestrzennego rozkładu temperatur w łopatkach turbin gazowych 1965 Prof. Leon Niemand
14 Edward LOTH Półotwarta elipsoidalna komora spalania silników wysokoprężnych 1965 Prof. Zdzisław Rytel
15 Wacław HENNEL Dyspersja wzdłużna przy przepływie płynu przez złoże ziarniste 1965 Prof. Jan Dyduszyński
16 Jan JASIEWICZ Wymiana masy na powierzchni kuli przy konwersji wymuszonej 1965 Prof. dr Bohdan Stefanowski
17 Wiesław RYBKA Wpływ dodatku składnika organicznego na wymianę ciepła przy pęcherzykowym wrzeniu wody w warunkach konwekcji swobodnej 1965 Prof. dr Bohdan Stefanowski
18 Tomasz WARTANOWICZ Analiza właściwości energetycznych termoogniwa na stopionych solach jako urządzenia do bezpośredniego przetwarzania ciepła w energię elektryczną 1965 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
19 Witold KIERKUS Analiza laminarnej konwekcji swobodnej dookoła skośnej izotermicznej powierzchni płaskiej 1965 Prof. dr Bohdan Stefanowski
20 Andrzej DMITROWICZ Wpływ parametrów konstrukcyjnych pionowych cyklonów wewnątrzwalczakowych z wlotem na jakość separacji pary 1966 Prof. Piotr Orłowski
21 Stanisław CHRÓŚCIEL Pomiar szybkozmiennej temperatury strumienia gazu przy zmiennej prędkości i przy zmiennym ciśnieniu 1966 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
22 Jerzy MALCZEWSKI Mechanizm ruchu kropel w odśrodkowej suszarce rozpryskowej oraz wymiana ciepła i masy w strefie I-go okresu suszenia 1966 Prof. Jan Dyduszński
23 Zdzisław CELIŃSKI Parametry elektryczne generatora magnetohydrodynamicznego prądu stałego w zależności od elektrycznych połączeń elektrod 1966 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
24 Wiesław KŁOSOWSKI Augustyn CHWALEBA Niektóre zagadnienia z dynamiki elementów przełączających 1966 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
25 Andrzej WIERUSZ Wymiana ciepła na powierzchni kuli w złożu z kul 1966 Prof. Stanisław Andrzejewski
26 Kazimierz KUBSKI Wpływ ukształtowania układu wlotowego w czterosuwowym silniku wysokoprężnym o dwóch zaworach wlotowych na charakter przepływu czynnika w okresie napełniania pod kątem widzenia wymuszenia ruchu wirowego w cylindrze 1967 Prof. Zdzisław Rytel
27 Jan ANDRZEJEWSKI Analiza i usprawnienie rozdziału mocy w silniku spalinowym wahaczowo-przeciwbieżnym 1967 Prof. Zdzisław Rytel
28 Ryszard ZIÓŁKOWSKI Wpływ rozdziału powietrza w palniku strumieniowym na spalanie pyłu węgli brunatnych w cyklu zamkniętym 1967 Prof. Piotr Orłowski
29 Jerzy GOGOLEWSKI Wskazówkowy regulator izotropowy i możliwości jego zastosowania do układów automatycznej regulacji 1967 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
30 Janusz ADAMSKI Kinetyka reaktora z cyrkulującym paliwem 1967 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
31 Marian KIEŁKIEWICZ Funkcjonały Volterry w kinetyce reaktorów jądrowych 1967 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
32 Włodzimierz PIHOWICZ Metoda określania kryteriów porównawczych jądrowych napędów towarowych statków morskich z napędem konwencjonalnym 1967 Prof. Stanisław Andrzejewski
33 Ryszard CURYK Wpływ niektórych parametrów strumienia roboczego i przenoszonego oraz elementów konstrukcyjnych na sprawność gazowych sprężarek i pomp strumieniowych z cylindryczną komorą mieszania 1967 Prof. Jan Dyduszyński
34 Jerzy MARCINKOWSKI Dynamika wymiany ciepła wewnątrz pojazdów 1968 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
35 Kazys R. ALMENAS Analysis of application of nuclear energy to photochemical processes 1968 Prof. dr hab. Bogumił Staniszewski
36 Janusz CHUDZIASZEK Wpływ jednoczesnego otwarcia zaworów wlotowych i wylotowych na moc i sprawność ogólną silnika doładowanego z zapłonem samoczynnym oraz na jego współpracę z doładowującym zespołem turbosprężarkowym 1968 Prof. Zdzisław Rytel
37 Stanisław RABIEJ Badanie charakterystyk dynamicznych układów metodami korelacyjnymi na przykładzie niektórych układów automatycznej regulacji 1968 Prof. dr Paweł Jan Nowacki
38 Janusz POLKOWSKI Przepływ czynnika lepkiego przez turbinowy wieniec łopatkowy 1968 Prof. Aleksander Uklański
39 Rudin SARAGIH Ustalenie parametrów oceny i metody usprawnienia wymiany czynnika w silniku o tłokach przeciwbieżnych 1968 Prof. Zdzisław Rytel
40 Mieczysław OZÓG Wpływ konstrukcji kadłubów i usytuowania zaworów regulacyjnych turbin parowych o małych czasach rozbiegu na proces przejścia przy nagłym odciążeniu generatora 1969 Prof. Aleksander Uklański
41 Stanisław GDULA Rozwiązanie członu sumującego do autonomicznej regulacji turbiny parowej upustowo-przeciwprężnej dużej mocy 1969 Prof. Aleksander Uklański
42 Andrzej PIŁATOWICZ Badania wpływu układów elektroenergetycznego na obwody telekomunikacyjne w aspekcie bezpieczeństwa pracy obsługi i urządzeń 1969 Prof. Czesław Mejro
43 Andrzej MILLER Metoda podziału spadku entalpii w turbinie parowej przeciwprężnej 1969 Prof. Aleksander Uklański
44 Andrzej KUBASIEWICZ Pewne zagadnienia przepływu i wymiany masy w układzie barbotażu gazu przez wysoki słup cieczy 1969 Prof. Jan Dyduszyński
45 Zdzisław PRZYBYLSKI Analiza właściwości sprężarki strumieniowej jako obiektu regulacji 1969 Doc. dr Mieczysław Arkuszewski
46 Andrzej SZULC Zużycie kawitacyjne wirników pomp do kondensatu działających w warunkach samoregulacji 1969 Doc. dr Mieczysław Arkuszewski
47 Janusz WIŚNIEWSKI Termodynamiczna metoda obliczania objętości komory spalania silnika rakietowego 1969 Prof. dr Stanisław Wójcicki