IHE / Projects / SZAFIR 1

SZAFIR 1

Okres realizacji projektu: 01.06.2021 – 31.05.2024
Całkowity koszt realizacji projektu: 8 353 711,00 zł
wartość dofinansowania: 8 353 711,00 zł
w tym budżet Politechniki Warszawskiej: 4 873 108,00 zł
Nazwa Beneficjenta:

Konsorcjum w składzie:

  • Politechnika Warszawska (Lider)
  • DRI Solutions
  • Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego

 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Jan Kindracki, profesor uczelni

tel. 22-234-52-17; e-mail: jan.kindracki@pw.edu.pl

Biuro projektu: mgr Izabela Kraszewska

Tel. 22-825-02-41, 22-234-52-77; e-mail: izabela.kraszewska@pw.edu.pl

Szafir1