IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Mazuro Paweł

Paweł Mazuro

Mazuro Pawel

dr inż.

Zakład Silników Lotniczych

pokój 303

e-mail pawel.mazuro@pw.edu.pl

 

konsultacje: czwartek 12:00-13:00 pokój 303

Projekty badawczo - naukowe krajowe i zagraniczne

 • 2015 r. - 2020 r.: Projekt realizowany w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B pt.: “Badania wysokosprawnego silnika wykorzystującego technologię HCCI do zastosowań w energetyce rozproszonej”, finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju; Politechnika Warszawska, kierownik projektu
 • 2014 r. – 2017 r.: Projekt badawczy, realizowany w ramach Programu Polsko-Norweska Współpraca Badawcza pt.: “Investigations of Homogeneous Charge Compression Ignition in an innovative barrel engine”, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Politechnika Warszawska, kierownik projektu
 • 2007 r. – 2010 r.: Projekt badawczy rozwojowy MNiSW nr R10 045 03, „Konstrukcja
  5-cylindrowego wysokoprężnego bezkorbowego silnika lotniczego o pojemności 3000 cm3 i o osiach cylindrów równoległych do osi wału silnika”, Politechnika Warszawska, główny konstruktor
 • 2004 r. – 2006 r.: Projekt badawczy KBN nr PB 1633/T12/2004/27, 4T12D 037 27, „Teoria i badania spalinowego silnika tłokowego o cylindrach równoległych do wału”, Politechnika Warszawska; główny konstruktor

Tematyka prac badawczo-naukowych:

 • Innowacyjne technologie w dziedzinie silników tłokowych
 • Podnoszenie sprawności tłokowych silników spalinowych
 • Silniki o tłokach przeciwbieżnych
 • Silniki w układzie rewolwerowym
 • Praktyczne badanie spalania HCCI

Tematyka prac dyplomowych i przejściowych:

 • nowoczesne technologie w silnikach spalinowych
 • projekty nowatorskich części silników spalinowych
 • projekty podzespołów do pojazdów „kropelka” oraz  „formuła” kół naukowych SKAP i WUT Racing
 • optymalizacja i modernizacja istniejących części silnikowych
 • badania na hamowni silników tłokowych
 • optymalizacja oprogramowania sterującego silnikami tłokowymi

Publikacje:

Rozdziały z monografii:

 • Doskocz N., Załęska-Radziwiłł M., Antczak-Jastrzębska R., Gawell E, Nowak A., Pietrzak J., Szczeciński M., Mazuro P., Kalke J.: Effects of zirconium oxide nanoparticles on bacterial growth, w: PhD Interdisciplinary Journal / Czubenko M. (red.), 2015, Gdańsk University of Technology, ISBN 978-83-60779-29-3, ss. 162-166,
 • Szczeciński M., Mazuro P., Kalke J.: Biofuels and reciprocating engines - important factors for distributed energy development Keywords: internal combustion engines; distributed energy; biomass, w: PhD Interdisciplinary Journal / Czubenko M. (red.), 2015, Gdańsk University of Technology, ISBN 978-83-60779-29-3, ss. 207-216,
 • Pyszczek R., Mazuro P., Teodorczyk A.: Experimental and Numerical Investigation of a 2-stroke Opposed-Piston Engine, w: Book of Abstracts of Joint meeting of the Polish and Scandinavian-Nordic Sections of the Combustion Institute / Nowak W., Magdziarz A. (red.), 2018, AKNET-PRess, ISBN 978-83-951253-1-7, ss. 192-194

Artykuły z czasopism:

 • Mazuro P., Rychter T., Teodorczyk A.: Piston Engines with Cylinder Axis Parallel to Drive Shaft Axis – Classification and Review, Journal of KONES Vol.13, No.3, 2007, ss. 187-196
 • Mazuro P., Rychter T., Teodorczyk A., Internal combustion engines with cylinder axes paralell to drive shaft axis versus conventional crankshaft engines – comparison of mechanical efficiency and losses; Silniki Spalinowe, PTNSS Congress 2007, R. 46, nr SC1, 2007 ss. 66-72
 • Mazuro P., Teodorczyk A.: EC1-2: Mechanical Efficiency and Losses of Internal Combustion Engines with Cylinder Axes Parallel to Drive Shaft Axis(EC: Engines and Engine Components,General Session Papers), w: The international symposium on diagnostics and modeling of combustion in internal combustion engines, vol. 2008, nr 7, 2008, ss. 861-868
 • Mazuro P., Jaworski P., Teodorczyk A., Optimization of the combustion chamber in a 2-stroke barrel engine and comparison with 4-stroke classical crankshaft mechanism engine, Silniki Spalinowe, PTNSS Congress 2009, R.48 SC1, 2009 ss. 254-265
 • Jasiński D., Kapusta Ł., Teodorczyk A., Mazuro P., Sutkowski M., Determination of Hydrogen-propane Condensation Curve, Archivum Combustionis, vol. 30, nr 1-2, 2010, ss. 53-61
 • Kalke J. , Mazuro P., Sulikowski P.: Development of the numerical scavenging process analysis in opposed-piston engines, w: Combustion Engines, vol. 162, nr 3, 2015, ss. 511-519, 13 pkt.  
 • Opaliński M., Mazuro P., Wyszyński M.: Comparison of flow performance in one- and three-dimensional software for modelling opposed piston engines, w: Archivum Combustionis, vol. 35, nr 1, 2015, ss. 29-40,
 • Szczeciński M., Mazuro P., Skrobek W.: Scavenging process CFD computations in a two stroke opposed-piston engine, w: Combustion Engines, vol. 162, nr 3, 2015, ss. 563-569,
 • Emberson D., Szczeciński M., Mazuro P. [i in.]: Stochastic Reactor Model Aiding Experimental HCCI Engine Operating on Surrogate Bio-Producer Gas, w: SAE Technical Papers, 2016, ss. 2016-01-2296, DOI:10.4271/2016-01-2296,
 • Kaliszewski M., Mazuro P.: Alternative FEM Algorithm of Determining Piston Ring Pressure Distribution on a Cylinder to a Contact Simulation, w: TEKA Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa, vol. 16, nr 4, 2016, ss. 19-22,
 • Kalke J., Szczeciński M., Mazuro P.: Unsteady conjugated heat transfer in cylinder of highly loaded opposed-piston engine, w: Combustion Engines, vol. 167, nr 4, 2016, ss. 64-72, DOI:10.19206/CE-2016-407,
 • Opaliński M., Mazuro P., Klasik A.[i in.]: Tribological examination of different steel materials after special heat treatment and salt bath nitriding , w: Archives of Metallurgy and Materials, vol. 61, nr 4, 2016, ss. 1881-1888, DOI:10.1515/amm-2016-0303,
 • Pyszczek R., Kalke J., Mazuro P.: Numerical investigation of the swirl combustion chamber for the Opposed-Piston Compression-Ignition engine, w: Archivum Combustionis, vol. 36, nr 2, 2016, ss. 83-104,
 • Wrożyna Z., Mazuro P.: Review of Unconventional Gaseous Fuels and Related Problems of Reciprocating Engines Operation, w: Archivum Combustionis, vol. 36, nr 2, 2016, ss. 105-120, 
 • Kalke J., Opaliński M., Mazuro P.: Experimental test stand for development of an opposed-piston engine and initial results, w: Combustion Engines, vol. 169, nr 2, 2017, ss. 76-82, DOI:10.19206/CE-2017-213, 
 • Pyszczek R., Mazuro P., Jach A., Teodorczyk A.:  Numerical investigation on low calorific syngas combustion in the opposed-piston engine, w: Combustion Engines, vol. 169, nr 2, 2017, ss. 53-63, DOI:10.19206/CE-2017-210, 
 • Pyszczek R., Mazuro P., Teodorczyk A.: Compression Auto-Ignition Control in a 2-stroke Barrel-type Opposed-Piston Engine, Archivum Combustionis, w: Archivum Combustionis, vol. 37, nr 1, 2017, ss. 25-42, 
 • Kaliszewski M., Mazuro P.: Analysis of Thermal and Mechanical Stresses of Renault Premium DXI11 430 460 EEV Four-stroke Piston, w: Journal of KONES, vol. 25, nr 2, 2018, ss. 169-176, DOI:10.5604/01.3001.0012.2796, 
 • Kaliszewski M., Mazuro P.: Mechanical and Thermal Stresses Issues Related to a Size of a Four-stroke Piston Based on a Renault Premium DXI11 430 460 EEV Engine, w: Journal of KONES, vol. 25, nr 3, 2018, ss. 257-282, DOI:10.5604/01.3001.0012.4342, 
 • Szwaja M., Mazuro P., Szwaja S.: Thermodynamic Analysis of Combustion Events in the Natural Gas Fueled SI Engine with VVT, w: Journal of KONES, vol. 25, nr 4, 2018, ss. 421-428,

Materiały konferencyjne:

 • Mazuro P, Jasiński D., Teodorczyk A.: On the High IMEP Potential of Barrel Engines, w: PTNSS Congress Proceedings / Praca Zbiorowa, 2011, ss. PTNSS-2011-SC-136,  
 • Skrobek W., Mazuro P., Opaliński M.: Distributed generation: the way of increasing efficiency and flexibility of the power generation, w: PhD Interdisciplinary Journal / Czubenko M. (red.), 2014, Politechnika Gdańska, ISBN 978-83-60779-28-6, ss. 233-242,
 • Kaliszewski M., Mazuro P.: Analysis of optimisation method for a two-stroke piston ring using the Finite Element Method and the Simulated Annealing Method , w: Scientific Conference on Automotive Vehicles and Combustion Engines (KONMOT 2016) / Brzezanski M., Mitianiec W. (red.), 2016, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISBN 9781510830547, ss. 1-7, DOI:10.1088/1757-899X/148/1/012069,
 • Pyszczek R., Mazuro P., Teodorczyk A.: Numerical investigation of CAI Combustion in the Opposed-Piston Engine with Direct and Indirect Water Injection, w: Scientific Conference on Automotive Vehicles and Combustion Engines (KONMOT 2016) / Brzezanski M., Mitianiec W. (red.), 2016, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, ISBN 9781510830547, ss. 0-12083, DOI:10.1088/1757-899X/148/1/012083,

 

Patenty i wynalazki:

Współtwórca jednego opatentowanego wynalazku oraz jednego zgłoszenia patentowego:

 • P. Mazuro, G. Barański, Połączenie gwintowe do mechanizmu korbowo-wodzikowego, zwłaszcza sprężarki, Wynalazek, wynalazek, nr patentu: PAT.230645, nr zgłoszenia: P-419919
 • P. Mazuro, J. Kalke, Urządzenie do podawania niewielkich ilości cieczy pod wysokim ciśnieniem z jednoczesnym bardzo dokładnym pomiarem wydatku, Wynalazek, Zgłoszenie potwierdzone, Nr zgłoszenia:P-419918, Data zgłoszenia:21.12.2016

 

Nagrody i wyróżnienia:

 • 1995 r. - 1999 r.: pięciokrotne zdobycie tytułu Mistrza Polski w kartingu w klasie Wyścigowej 125cm3;
 • 2010 r.  - nagroda I-stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za realizację projektu badawczo-rozwojowego dot. Konstrukcji 5-cylindrowego wysokoprężnego, bezkorbowego silnika lotniczego o osiach cylindrów równoległych do osi wału;
 • 2018 r. – nagroda I-stopnia Rektora Politechniki Warszawskiej za osiągnięcie naukowe przedmiotem którego był projekt, wykonanie i przebadania silnika rewolwerowego o tłokach przeciwbieżnych PAMAR-4, który powstał w wyniku projektu pt. „Investigations of Homogeneous Charge Compression Ignition in an innovative barrel engine”

Doświadczenia praktyczne z dziedziny konstrukcji i badania silników spalinowych:

 • Projekt i budowa 5 stanowisk do badań silnikowych (każde kolejne było bardziej zaawansowane, na każdym stanowisku dokonywane jest jednocześnie około 120 pomiarów m.in.: ciśnienia, drgania, temperatury, zużycie paliwa, przepływy powietrza i spalin itp.);
 • 2001 r.: Projekt oraz opracowanie technologii produkcji korbowodów dla silników motokrosowych, wdrożone przez Czeską Fabrykę Motocykli, CZ-Strakonice;
 • 2002 r.: Projekt nowych, lżejszych tłoków do silników motokrosowych, wdrożone przez Czeską Fabrykę Motocykli, CZ-Strakonice;
 • 2004 r.: Osiągnięcie mocy jednostkowej 306 kW, z jednego litra pojemności silnika bez doładowania;
 • 2009 r.: Projekt komory mieszania mocznika oraz układu wydechowego do silnika energetycznego - wdrożony przez firmę Wartsila , Finlandia;
 • 2010 r.: Nadzór i ocena remontu przemysłowych, dwusuwowych silników Cooper-Bessemer w Tłoczni Gazu „Wronów” dla PGNiG;
 • 2011 r.: Projekt, wykonanie stanowiska oraz wyznaczenie krzywej kondensacji gazu flarowego przy ciśnieniach do 350 bar i temperaturze 120 oC dla Nestle Oil Company
 • 2011 r.: Projekt, wykonanie oprzyrządowania oraz pokrycia cylindra dla poprawy tribologicznej pracy wyczynowego silnika Subaru Impreza WRC;
 • 2014 r.: Analiza możliwości wystąpienia niekontrolowanych wybuchów w układach dolotowych (oraz ich skutków) w silnikach gazowych pracujących na paliwie gazowym o dużym stężeniu wodoru;  praca dla Wartsila, Finlandia;
 • 2015 r.: Ekspertyza przyczyn awarii gazowego silnika przemysłowego MTU w zakładach EcoWipes;

Osiągnięcia w kształceniu kadr:

Wypromowani studenci: prace inżynierskie: 56 prace magisterskie: 36

Uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych organizacjach naukowych i technicznych:

 • Członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych