IHE / Projects

Projects

MOLCAR_UA

Optimization of functional properties of materials for current collectors/biopolar plates of molten carbonate fuel cells

Grant agreement number: FWD/III/121/MOLCAR_UA/2022 

Acronim: MOLCAR_UA

Dates of eligibility: 31.12.2022-31.12.2023  

SPIRITUOUS

Oprogramowanie optymalizujące pracę ogniw MCFC pod kątem efektywności energetycznej z jednoczesnym wychwytem CO2 ze spalin

Numer projektu: POIR.01.01.01-00-0357/22-00 

Akronim: SPIRITUOUS

Okres realizacji: 1.01.2023-30.11.2023

SENTENCE

Badania procesów parowego rozkładu metanu do wodoru w obecności zjawisk elektrochemicznych

Nr projektu: 2020/39/D/ST8/02021

Akronim: SENTENCE

Okres realizacji: 02.07.2021 - 01.07.2024

GeoRura

Opracowanie innowacyjnych systemów geotermalnych opartych o nowe sondy o podwyższonej efektywności wymiany ciepła do zastosowań w gruntowych pionowych wymiennikach ciepła

Development of innovative geothermal systems based on new probes with increased heat exchange efficiency applicable in vertical ground heat exchangers

Nr projektu: POIR.01.01.01-00-0188/20

Akronim: GeoRura

Okres realizacji projektu: 01.04.2021 - 31.12.2023