IHE / IHE News / Archived news / Seminarium instytutowe

Seminarium instytutowe

Wtorek, 15 grudnia 2020 roku, 10:15–11:00 wykład wygłoszą Studentki i Studenci Koła Naukowego Energetyków na temat "Sukcesy Koła Naukowego Energetyków w konkursach krajowych"

Spotkanie aplikacji Microsoft Teams

Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania