IHE / IT

IT

Poczta ITC

W związku z centralizacją usług informatycznych na Politechnice Warszawskiej  z dniem 1 stycznia 2023 roku poczta przychodząca na stare adresy ITC trafia bezpośrednio na skrzynki pocztowe w domenie @pw.edu.pl

Poczta ITC pozostanie jako kopia archiwalna dostępna jak dotychczas, lecz bez możliwości wysyłania jak i otrzymywania maili z zewnątrz.

Oprogramowanie dostępne w ITC

AVL, GateCycle, Ebsilon, Hysys, CREO, Mathcad

Moodle - materiały dla studentów

Adres: http://estudia.meil.pw.edu.pl/ Studenci logują się wykorzystując login i hasło takie, jak do Wirtualnego Dziekanatu.

Przy pierwszym logowaniu automatycznie tworzone jest konto, po zalogowaniu się Studenci maja dostęp do przedmiotów, na które zostali zapisani przez Wykładowcę.

Wykładowcy zapisują Studentów na przedmiot poprzez import List Dziekańskich z Wirtualnego Dziekanatu.

Instrukcja

Sieci Wi-Fi

pwwifi, MEiL-stud, MEiL-ITC

Programy, które warto mieć

Nagrywanie CD, tworzenie i montowanie obrazów ISO, archiwizacja i wiele innych

SharePoint

Windows SharePoint Services to technologia firmy Microsoft umożliwiająca tworzenie bezpiecznych witryn w ramach Intranetu. Witryny te służą pracy grupowej nad wspólnymi projektami, oraz łatwemu nadzorowi nad postępami projektu. Dzięki Internetowi możemy z dowolnego miejsca na świecie połączyć się z naszym miejscem pracy i mieć szybki dostęp do wszystkich niezbędnych nam danych. Wszyscy pracownicy mogą się swobodnie wymieniać danymi, zadaniami i całymi projektami. SharePoint może być dowolnie rozszerzany o kolejne, niezbędne dla pracowników podstrony. Nad dostępem do danych czuwają menagerowie, którzy w prosty sposób mają wgląd w wszystkie zaplanowane zadania, co znacznie usprawnia ich sterowaniem.

Hysys

Aspen HYSYS jest najczęściej stosowanym na rynku narzędziem do modelowania procesów, projektowania koncepcyjnego, optymalizacji, planowania, zarządzania aktywami i monitorowania wydajności produkcji ropy i gazu, przetwórstwa gazu, rafinacji ropy naftowej. Aspen HYSYS jest podstawowym elementem pakietu aspenONE® Engineering.

Na wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa program HYSYS wykorzystywany jest w ramach przedmiotu Algorytmy i Programy Bilansów Cieplnych jak również do prac przejściowych, projektów obliczeniowych a także prac dyplomowych (zarówno magisterskich jak i inżynierskich). Wówczas stosowany jest on do modelowania i optymalizacji wielu obiektów w tym: wybranych bloków energetycznych, ogniw paliwowych, sekwestracji CO2, zgazowania węgla, rozprężaczy w przemyśle gazowniczym, sieci ciepłowniczych a także do modelowania dynamiki wybranych układów (np. CAES).