IHE / Employees / Researchers and Lecturers / Bugaj Marcin

Marcin Bugaj

PhD, MSc - Thermodynamics Division, room 209a; e-mail: Marcin.Bugaj@itc.pw.edu.pl tel. 48 22 234 52 53

Office hours:

Monday 9-10 AM, Tuesday 4-5 PM;

Functions within the Institute and WUT

 • Assistant professor at the Department of Thermodynamics at ITC
 • Head of the Sustainable Energy Systems Laboratory

Key research areas

 • Hybrid Energy Systems
 • Heat Pumps
 • RES in district heating

Teaching courses

 • Sustainable Energy Systems Laboratory (LAB)
 • Integrated Power Laboratory I and II (LAB)
 • Heat Pumps

 Topics of theses and intermediate projects

 • Renewable energy sources in district heating

 

Key publications:

Edited books:

 • Bojanowska-Czajka Anna (red.)Bojanowska-Czajka Anna, Gloc Michał, Bugaj Marcin, Ciupiński Łukasz [i in.]: Analiza procesów zachodzących przy normalnej eksploatacji obiegów wodnych w elektrowniach jądrowych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego. Zadanie wykonane w ramach projektu strategicznego NCBR Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej, 2015, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ISBN 978-83-933935-6-5, 168 s.

Chapters:

 • Gloc Michał, Bugaj Marcin, Ciupiński Łukasz: Ocena możliwości zastąpienia niektórych materiałów konstrukcyjnych elementów obiegu pierwotnego nowymi materiałami o niskiej aktywacji, w: Analiza procesów zachodzących przy normalnej eksploatacji obiegów wodnych w elektrowniach jądrowych z propozycjami działań na rzecz podniesienia poziomu bezpieczeństwa jądrowego. Zadanie wykonane w ramach projektu strategicznego NCBR Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej / Bojanowska-Czajka Anna (red.), 2015, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, ISBN 978-83-933935-6-5, ss. 75-104

Articles from journals:

 • Błaszczyk J. A., Dominiak Adam, Błaszczyk Paweł, Bugaj Marcin, Domański Roman, Rajewski Adam, Węglarz Arkadiusz [i in.]: Market potential for small reciprocating-engine based CHP systems in Polish towns, w: Rynek Energii, nr 6(109), 2013, ss. 128-136
 • Bugaj Marcin, Cieślikiewicz Łukasz, Wiśniewski Tomasz: Badania materiałów odzieży ochronnej będącej w kontakcie z ciałami o podwyższonej temperaturze, w: Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, vol. 58 (t. 2), nr 2, 2016, ss. 149-172
 • Bugaj Marcin, Domański Roman: Budynek inteligentny - hybrydowy system energetyczny, w: MAZOWSZE Studia Regionalne, nr 19, 2016, ss. 168-182, DOI:10.21858/msr.19.11
 • Bugaj Marcin*, Domański Roman, Dominiak Adam, Błaszczyk Paweł [i in.]: Low emission smart building – energy storage system proposal, w: Journal of Modern Science, vol. 18, nr 3, 2013, ss. 355-366, DOI:10.13166/JoMS.issn.1734-2031
 • Bugaj Marcin, Kubiś Michał, Mik Krzysztof: Wpływ konstrukcyjnego materiału na bazie silikonu modyfikowanego materiałem zmiennofazowym, użytego w wymienniku ciepła, na warunki termiczne elastycznych modułów fotowoltaicznych, w: Przemysł Chemiczny, vol. 98, nr 8, 2019, ss. 1249-1253, DOI:10.15199/62.2019.8.7
 • Bugaj Marcin, Kubiś Michał, Klein Maciej [i in.]: Zastosowanie silikonowego wymiennika ciepła w elastycznym kolektorze hybrydowym, w: Przemysł Chemiczny, vol. 97, nr 6, 2018, ss. 991-995, DOI:10.15199/62.2018.6.32
 • Cieślikiewicz Łukasz, Wasik Michał, Kubiś Michał, Łapka Piotr, Bugaj Marcin, Pietrak Karol, Wiśniewski Tomasz, Furmański Piotr, Seredyński Mirosław: Development of the experimental stand with centrally located specimen for the investigation of heat and moisture phenomena in porous building materials, w: Civil and Environmental Engineering Reports, vol. 29, nr 1, 2019, DOI:10.2478/ceer-2019-0005
 • Dominiak Adam, Domański Roman, Rajewski Adam, Bugaj Marcin, Błaszczyk Paweł, Węglarz Arkadiusz [i in.]: Investments in CHP gas plants for district heating in Poland, w: Journal of Modern Science, vol. 18, nr 3, 2013, ss. 339-352
 • Łapka Piotr, Furmański Piotr, Bugaj Marcin, Cieślikiewicz Łukasz, Pietrak Karol, Kubiś Michał, Wiśniewski Tomasz: Walidacja modelu przepływu ciepła i wilgoci przez ubiór ochronny, w: Zeszyty Naukowe SGSP, vol. 58 (t. 2), nr 2, 2016, ss. 231-251
 • Full list (WUT Base of knowledge)

Participation in research projects:

 • 2017-2018: "Development of an innovative technology for drying and insulating walls, DryWall", POIR.04.01.02-00-0099 / 16 - contractor
 • 2013-2016: "INNOOS - Development of an innovative system of positions for testing personal protection", NCBiR, No. O-ROB / 0011/03/001 - contractor
 • 2012-2013: Project "TERMET - New construction materials with increased thermal conductivity", no. POIG.01.01.02-00-097 / 09 – contractor

 Prizes and awards:

 • Team Award of the Rector of Warsaw University of Technology, 1st category, for didactic achievements, 2014

Other:

Expert assessments:

 • Examination of the thermal conductivity of fibrous insulations for Veolia Energia Warszawa S.A, 2015
 • Examination of the thermal conductivity of fibrous insulations for Veolia Energia Warszawa S.A, 2016