IHE / Employees / Retired or collaborators / Bader Piotr

Piotr Bader

 dr inż. - Zakład Termodynamiki pokój 213, e-mail: Piotr.Bader@itc.pw.edu.pl tel. 234 52 33

 

Funkcje w ITC, na PW i ważniejsze poza:

  • Adiunkt w Zakładzie Termodynamiki

 

Dydaktyka:

  • Termodynamika I (ćwiczenia)
  • Termodynamika II (laboratorium)

 

Ważniejsze publikacje:

  1. Bader Piotr Mieszanie stopionego paliwa z chłodziwem jako wstępne stadium eksplozji cieplnej. Przebieg zjawiska na podstawie obecnego stanu wiedzy, Biuletyn Informacyjny ITC PW, Nr 73, 1989.
  2. Bader Piotr Pressure and thermal effects in liquid metal due to collapse of external magnetic field, Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 32, No. 6, pp. 1053-1061, 1989.
  3. Bader Piotr Thermal explosion under film boilig conditions, Int. J. Heat Mass Transfer, Vol. 35, No. 9, pp. 2271-2276, 1992.
  4. Piotr Bader, Karolina Błogowska Laboratorium termodynamiki, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2008

 

Działalność organizacyjna:

  • Sekretarz Rady Wydziału od 30.09.2003 r. do 28.09.2012 r.