IHE / Projects / NCBiR5

Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej. Zadanie badawcze nr 5.

Politechnika Warszawska, Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Techniki Cieplnej jest liderem ogólnopolskiej sieci naukowej realizującej Zadanie numer 5 Strategicznego Projektu Badawczego Technologie wspomagające rozwój bezpiecznej energetyki jądrowej.

Przedmiotem badań jest Analiza możliwości i kryteriów udziału polskiego przemysłu w rozwoju energetyki jądrowej.

Kierownikiem zadania badawczego jest prof. dr hab. inż. Roman Domański (Zakład Termodynamiki ITC).

Wśród realizujących Zadanie są cztery wydziały Politechniki Warszawskiej:

  • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
  • Wydział Elektryczny
  • Wydział Inżynierii Lądowej
  • Wydział Inżynierii Materiałowej

oraz sześć instytucji naukowo-badawczych z całej Polski:

  • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
  • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie
  • Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
  • Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku
  • Politechnika Opolska
  • Politechnika Wrocławska

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przekazało na realizację zadania w okresie 5.12.2011-29.11.2013 2 340 000,00 PLN.

Cel zadania

Zespół realizujący Zadanie postawił przed sobą następujące cele w ramach realizacji Zadania badawczego.

Skład sieci naukowej

Poniżej umieszczono Partnerów wraz z koordynatorami w sieci naukowej realizujących Zadanie.

Biuro Lidera Zadania

Politechnika Warszawska

Instytut Techniki Cieplnej

ul. Nowowiejska 21/25

00-665 Warszawa