IHE / About / Divisions / Division of Rational Use of Energy / Publications, research and science

Publications, research and science

The areas and subjects of our research:

 • energy efficiency
 • pumps and pumping systems 
 • heating networks 
 • power networks and systems 
 • power generation 
 • smart grids 
 • energy policy

 

List of main publications by the employees of the Division of Rational Use of Energy (including titles in Polish):

 

Papers

 1. Skoczkowski T., Verdolini E., .,Bielecki S., Kochański M., Korczak K., Węglarz A.: "Technology innovation system analysis of decarbonisation options in the EU steel industry" Energy Volume 212, 1 December 2020, 118688, https://doi.org/10.1016/j.energy.2020.118688
 2. Kochański M., Korczak K., Skoczkowski T: "Technology Innovation System Analysis of Electricity Smart Metering in the European Union", Energies 2020, 13, 916; doi:10.3390/en13040916.  https://www.mdpi.com/1996-1073/13/4/916/pdf Impact Factor: 2.707 (2018).
 3. Rosenow J., Skoczkowski T., Thomas S., Węglarz A., Stańczyk W., Jędra M.: "Evaluating the Polish White Certificate scheme", Energy Policy 144 (2020) doi: 1116890301 https://doi.org/10.1016/j.enpol.2020.111689 Impact Factor: 4.88 (2019).
 4. Skoczkowski T., Bielecki S., Wojtyńska J.: "Long-Term Projection of Renewable Energy Technology Diffusion" Energies 2019, Volume 12, Issue 22, pp.4261-4285, doi:10.3390/en12224261
 5. Skoczkowski T.,  Bielecki S., Kochański M.,  Korczak K.: "Climate-change induced uncertainties, risks and opportunities for the coal-based region of Silesia: Stakeholders' perspectives". Environmental Innovation and Societal Transitions 2019, ISSN 2210-4224, (DOI:10.1016/j.eist.2019.06.001 )
 6. Bielecki S., Skoczkowski T.:"An enhanced concept of Q-power management". Energy Vol. 162, 1 November 2018, pp. 335-353 (https://doi.org/10.1016/j.energy.2018.08.042)
 7. Skoczkowski Tadeusz, Bielecki Sławomir, Węglarz Arkadiusz, Włodarczak Magdalena, Gutowski Piotr: "Impact assessment of climate policy on Poland's power sector." Mitigation and Adaptation Strategies for Global Change. 2018 https://doi.org/10.1007/s11027-018-9786-z
 8. Bielecki S., Skoczkowski T.: "Przemysł chemiczny i energetyka. Tworzenie symbiozy." Przemysł Chemiczny 97(2018-3), pp.309-318, DOI:10.15199/62.2018.3.1
 9. Baran Ł., Skoczkowski T., Bielecki S.: "Assesment of sustainability biomass energy converting process" (in Polish - Ocena zrównoważenia procesu przetwarzania energii z biomasy Rynek Energii Nr 2(135)-2018, pp. 28-37
 10. Smyk Adam, Laskowski Rafał:An Approximate Relation of a Regenerative Heat Exchanger Effectiveness in Off-Design Conditions, Heat Transfer Engineering, vol. 38, nr 1, 2017, pp. 37-46, DOI:10.1080/01457632.2016.1156391,
 11. Karaśkiewicz Krzysztof: Pompy do chemikaliów, Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 96, nr 1, 2017, pp. 32-34,
 12. Antoniewicz Kamil, Rafał Krzysztof: Model predictive current control method for four-leg three-level converter operating as shunt active power filter and grid connected inverter, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, Technical Sciences, PAN, vol. 65, nr 5, 2017, pp. 601-607, DOI:10.1515/bpasts-2017-0065,
 13. Skoczkowski Tadeusz, Bielecki Sławomir: Zużycie energii i energochłonność w przemyśle chemicznym w Polsce, Przemysł Chemiczny, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 96, nr 2, 2017, pp. 275-278, DOI:10.15199/62.2017.2.4,
 14. Kochański Maksymilian : Analysis and exploitation of resource efficiency potentials in industrial small and medium-sized enterprises–Experiences with the EDIT Value Tool in Central Europe, Journal of Cleaner Production, Elsevier BV, vol. 159, 2017, pp. 290-300, DOI:10.1016/j.jclepro.2017.05.017,
 15. Antoniewicz Kamil, Jasiński Marek:Zastosowanie metody predykcyjnej o ograniczonej liczbie stanów do sterowania 4-gałęziowym równoległym filtrem aktywnym, Przegląd Elektrotechniczny, Sigma NOT, vol. 93, nr 6, 2017, pp. 125-131, DOI:10.15199/48.2017.06.29
 16. Baran Łukasz, Skoczkowski Tadeusz, Bielecki Sławomir, Węglarz A.: "Aukcyjne quo vadis dla odnawialnych źródeł energii". Energetyka 9(759)/2017, pp.590-595
 17. Bartosik Marek, Kamrat Waldemar, Kaźmierkowski Marian , Lewandowski Włodzimierz , Pawlik Maciej, Peryt Tadeusz, Skoczkowski Tadeusz, Strupczewski Andrzej, Szeląg Adam: Nauka – edukacja – przemysł: synergiczna współpraca dla innowacyjności, Przegląd Elektrotechniczny, Sigma NOT, vol. 1, nr 1/2017, 2017, pp. 339-345 , DOI:10.15199/48.2017.01.79,
 18. Bielecki Sławomir, Pejas Barłomiej : Energetyka prosumencka w Polsce w obliczu kształtowania się krajowego ustawodawstwa energetycznego, Energetyka. Problemy Energetyki i Gospodarki Paliwowo-Energetycznej, vol. 758, nr 8, 2017, pp. 393-398
 19. Bielecki Sławomir, Pruszyński Rafał: Jak kształtują się opłaty za zużycie energii biernej według polskiego systemu rozliczeń?, Rynek Energii, KAPRINT, vol. 133, nr 6, 2017, pp. 3-7,
 20. Bielecki Sławomir: Analiza generacji energii elektrycznej w przemysłowej elektrociepłowni przyzakładowej jako studium przypadku prosumenta, Instal, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", vol. 389, nr 11, 2017, pp. 24-29,
 21. Bielecki Sławomir: Analiza wybranych parametrów energii elektrycznej w budynku biurowym, Elektro.Info, Dom Wydawniczy MEDIUM, vol. 6, nr 6/2017, 2017, pp. 76-80,
 22. Bielecki Sławomir: Elektroenergetyka zawodowa, w: Energetyka Polska. Złota Księga Energetyki w Polsce / Bochen Antoni (red.), 2017, Quixi MEDIA, ISBN 978-83-61840-37-4, pp. 178-201
 23. Bielecki Sławomir: Magazyny energii i wirtualne elektrownie - rozwiązania na potrzeby niestabilnej generacji energii elektrycznej,  Energetyka Wodna, Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych, vol. 22, nr 2(2017), 2017, pp. 18-23
 24. Bielecki Sławomir: Zagadnienia mocy biernej w użytkowaniu energii elektrycznej – zarys problemów, Polityka Energetyczna / Energy Policy Journal, Polska Akademia Nauk - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energia, vol. 20, nr 3, 2017, pp. 67-78,
 25. Bielecki Sławomir: Zapotrzebowanie na moc bierną– weryfikacja założenia o rozkładzie normalnym wartości, Przegląd Elektrotechniczny, Sigma NOT, vol. 22, nr 9, 2017, pp. 20-23, DOI:10.15199/48.2017.09.04,
 26. Gajowik Tomasz, Możdżyński Kamil, Rafał Krzysztof, Malinowski Mariusz: Complete power electronics converter for Small Wind Turbine with asynchronous generator., Maszyny Elektryczne: zeszyty problemowe, Branzowy Osrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Elektrycznych "Komel", vol. 3/2017 (115), 2017, pp. 71-76,
 27. Gilewski Paweł Grzegorz, Skoczkowski Tadeusz, Węglarz Arkadiusz:Branża wodno-kanalizacyjna w świetle ustawy o efektywności energetycznej, Instal, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", vol. 385, nr 5, 2017, pp. 27-28,
 28. Jędral Waldemar: Powiększenie efektywności energetycznej układów pompowych w elektrociepłowniach zawodowych i przemysłowych, Rynek Energii, KAPRINT, vol. 132, nr 5, 2017, pp. 29-36,
 29. Kochański Maksymilian: Application of selected supervised learning methods for time series classification in Building automation and Control Systems, Energy Procedia, Elsevier, nr 122, 2017, pp. 943-948,
 30. Laskowski Rafał, Smyk Adam, Bednarczyk Paulina:Porównanie równoległej i szeregowej konfiguracji skraplaczy w układzie chłodzenia bloku energetycznego dużej mocy, Instal, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", nr 10, 2017, pp. 4-7,
 31. Laskowski Rafał, Smyk Adam: Porównanie równoległej i szeregowo- -równoległej konfiguracji skraplaczy bloku energetycznego dużej mocy na parametry nadkrytyczne, Chłodnictwo, Wydawnictwo SIGMA - N O T Sp. z o.o., vol. 1, nr 7-8, 2017, pp. 26-30, DOI:10.15199/8.2017.7-8.3,
 32. Rafał Krzysztof, Gajowik Tomasz, Malinowski Mariusz: Review of multilevel converters for application in solid state transformers, Przegląd Elektrotechniczny, Sigma NOT, vol. 4, 2017, pp. 1-5, DOI:10.15199/48.2017.04.01,
 33. Skoczkowski Tadeusz, Wronka Anna: Analysis of EU ETS reforms from Poland’s power sector perspective, Przegląd Elektrotechniczny, Sigma NOT, vol. 3, nr 3/2017, 2017, pp. 212-222, DOI:10.15199/48.2017.03.49,
 34. Smyk Adam, Guzek Michał:Optymalizacja i porównanie wybranych przedsięwzięć usprawniających pracę systemu ciepłowniczego na przykładzie warszawskiej sieci ciepłowniczej, Instal, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", vol. 389, nr 11, 2017, pp. 13-20,
 35. Smyk Adam, Laskowski Rafał, Murat Jakub:Dobór średnicy rurociągów sieci ciepłowniczej, Nowa Energia , D. Kubek i M. Marchwiak Spółka Cywilna, nr 1(55), 2017, pp. 52-57
 36. Szymczyk Jacek, Cieślak Ilona, Jach Agnieszka, Pyszczek Rafał, Teodorczyk Andrzej:Improvement of energy efficiency of natural gas combustion by applying a homogeneous combustion, 9th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering EKO-DOK 2017 / Kazimierczak Bartosz [i in.] (red.), E3S Web of Conferences, nr 17, 2017, EDP Sciences, ISBN 978-2-7598-9016-3, pp. 1-00093, DOI:10.1051/e3sconf/20171700093
 37. Szymczyk Jacek, Dylik Maciej: Analysis of hydraulic-pneumatic system operation for the purposes of industrial compressed air systems, Instal, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", vol. 389, nr 11, 2017, pp. 55-58,
 38. Szymczyk Jacek: Case study: Jak zadbać o efektywność energetyczną w przemyśle?, Służby Utrzymania Ruchu, Wydawnictwo Forum, nr 4 (66), 2017, pp. 12-14
 39. Szymczyk Jacek: Jak sprawnie przeprowadzić audyt systemów sprężonego powietrza?, Służby Utrzymania Ruchu, Wydawnictwo Forum, nr 4 (66), 2017, pp. 98-100
 40. Szymczyk Jacek: Jak wpłynąć na wydajność systemów produkcji sprężonego powietrza?, Służby Utrzymania Ruchu, Wydawnictwo Forum, nr 6(68), 2017, pp. 50-53
 41. Szymczyk Jacek: Oszczędzanie energii w przemysłowych systemach chłodzenia, Służby Utrzymania Ruchu, Wydawnictwo Forum, nr 2(64), 2017, pp. 97-100
 42. Szymczyk Jacek: Sposoby racjonalnego i efektywnego zarządzania energochłonnością procesów produkcyjnych, Służby Utrzymania Ruchu, Wydawnictwo Forum, nr 1(63), 2017, pp. 66-69
 43. Węglarz Arkadiusz, Skoczkowski Tadeusz, Gilewski Paweł Grzegorz:Możliwości racjonalnego gospodarowania energią w budownictwie w świetle Ustawy o efektywności energetycznej , Instal, Ośrodek Informacji "Technika instalacyjna w budownictwie", vol. 6, 2017, pp. 25-27,
 44. Wronka Anna: Klastry i spółdzielnie energetyczne w krajowym systemie elektroenergetycznym, XXIII Konferencja naukowo-techniczna Rynek Energii Elektrycznej, 2017, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, ISBN 978-83-932680-6-1, pp. 139-150
 45. Wronka Anna: Nowe formy przedsiębiorczości energetycznej w strukturze KSE, Rynek Energii, KAPRINT, vol. 131, nr 4, 2017, pp. 18-21,
 46. Wronka Anna: Rynki energii elektrycznej i regulacja – Komitet Studiów C5, Energetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, Stowarzyszenie Elektryków Polskich, vol. 753, nr 3, 2017, pp. 223-228,
 47. Złoty Łukasz, Łapka Piotr, Furmański Piotr:Analysis of cooling of the exhaust system in a small airplane by applying the ejector effect, Journal of Power Technologies, Politechnika Warszawska Instytut Techniki Cieplnej, 2017,

Handbooks, monographs and other books

   
  Bielecki S.: "Aspekty użytkowania i zarządzania mocą bierną w energetyce." Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 2019, ISBN 978-83-7814-920-0
  Bielecki S., Zaleski P., Fortuński B.: "Wybrane problemy zarządzania energetyką." Monografia współautorska. Instytut i Wydawnictwo Texter, Warszawa, 2016
  Kaproń Henryk: Efektywność wytwarzania i dostawy energii w warunkach rynkowych , Kaprint 2016
  Rewitalizacja budynków użyteczności publicznej według kryteriów zrównoważonego rozwoju. Praca zbiorowa pod redakcją naukową A.Węglarza. Seria wydawnicza Acta Innovations. CBI Proakademia, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Łodzi, 2014 r. (Skoczkowski T.: rozdziały 1,18; Bielecki S.: rozdział 16; Błaszczyk P.: rozdział 11; Szymczyk J.: rozdziały 13, 14)
  Bielecki S.: Wyznaczanie strat mocy czynnej w sieciach dystrybucyjnych SN w oparciu o teorię zbiorów rozmytych, rozdział w: "Straty energii elektrycznej w sieciach dystrybucyjnych." Praca zbiorowa pod redakcją J. Kulczyckiego, PTPiREE Poznań 2009. Publikacja pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN.
  Elektrotechnika i elektronika dla nieelektryków. Praca zbiorowa z udziałem Szymczyka J., Tomborowskiego T., Zielińskiej A. WNT, Warszawa 1998 (wydanie piąte).
  Jędral W.: Efektywność energetyczna pomp i instalacji pompowych. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa, 2007
  Jędral W.: Pompy wirowe. OWPW, Warszawa 2014
  Jędral W.: Pompy wirowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2001.
  Kalus M., Skoczkowski T.: Sterowanie napędami asynchronicznymi i prądu stałego. Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice, 2003.
  Kaproń H., Wasilewski A.: Gaz ziemny paliwem XXI wieku. Wydawnictwo Kaprint, 2012.
  Karaśkiewicz K.: Pompy i Układy Pompowe. Laboratorium. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2008.
  Laboratorium elektrotechniki dla mechaników. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2011.
  Skoczkowski T., Mazurkiewicz M.: Promowanie zrównoważonej polityki energetycznej. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A., Warszawa, 2006.
  Skoczkowski T.: Modelowanie i symulacja sprzężonych zjawisk polowych w urządzeniach elektrotermicznych. Podstawy teoretyczne., Warszawa, w serii Monografie PTZE, nr 1, Instytut Naukowo-Badawczy ZTurek, IPPT, 2000.
  Skoczkowski T.: Mieżdunarodnyj podswyd elektrozbierieżenija, w książce: „Strategija energozbierieżenja w Ukrainie”, tom II, Kijew, Akadempieriodika, 2006, s. 218-224
  Skoczkowski T. (współautor): Clean, Effective & Renewable Energy, Politechnika Warszawska, Warszawa, 2011
  Skoczkowski T. : Mapa drogowa usług związanych z inteligentnymi systemami pomiarowymi dla Polski w Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej (rozdział w książce), NFOŚiGW, 2012, pp.120-124.