IHE / IHE News / IHE Seminars / Seminaria ITC 2013 zima / Problem pomiarów szybkozmiennych temperatur w aplikacjach silnikowych – badania eksperymentalne

Problem pomiarów szybkozmiennych temperatur w aplikacjach silnikowych – badania eksperymentalne