IHE / IHE News / IHE Seminars / Seminaria ITC 2012 zima / Odnawialne źródła energii w budynkach nisko-energochłonnych w warunkach polskich

Odnawialne źródła energii w budynkach nisko-energochłonnych w warunkach polskich

Prezentacja z Seminarium Instytutowego 30.10.2012