IHE / IHE News / IHE Seminars / Seminaria ITC 2012 zima / Badania eksperymentalne wirującej detonacji

Badania eksperymentalne wirującej detonacji

Prezentacja z Seminarium Instytutowego z dnia 27 listopada 2012